Laboratoře

Vítáme vás na stránkách EUC laboratoří

EUC Laboratoře s.r.o. poskytují spolupracujícím lékařům, zdravotnickým zařízením a pacientům velmi širokou nabídku vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie, alergologie a lékařské mikrobiologie včetně specializovaných vyšetření mikrobiologické molekulární diagnostiky (PCR, PCR v reálném čase).

EUC Laboratoře  jsou součástí zdravotnické skupiny EUC, která poskytuje zdravotní péči a služby ve svých zdravotnických zařízeních v rámci České republiky. Jedná se o síť nemocnic, klinik, laboratoří, lékáren, specializovaných pracovišť pracovního lékařství a klinik nadstandardní lékařské péče.

Laboratoře skupiny EUC jsou součástí jednotlivých zdravotnických zařízení na území ČR (viz Laboratoře EUC v ČR).

Pražské EUC Laboratoře tvoří tři pracoviště:

  • Centrální laboratoř Sokolovská 31/155
    (pracoviště biochemie, hematologie a transfuzní služby, imunologie a alergologie, lékařské mikrobiologie)
  • Detašované pracoviště Palackého 5, Praha 1 
    (pracoviště klinické biochemie, hematologie)
  • Mikrobiologická laboratoř molekulární biologie, Palackého 5, Praha 1
    laboratoř využívá metod PCR, především PCR v reálném čase

Činnost laboratoří zajišťuje tým zkušených a odborně kvalifikovaných pracovníků, využívajících nové efektivní analyzátory. Ty poskytují výhodu velmi rychlého zpracování vzorku, umožňují práci s nízkými objemy biologických tekutin v případě menšího objemu vzorku a také detailní dohled nad celým průběhem analýzy. Na vzdělání a kontakt odborných pracovníků s posledními trendy v medicínských  oborech je kladen velký důraz, pracovníci se pravidelně účastní odborných školení a seminářů. Zajišťují též odborné konzultace pro lékaře v rámci ČR.

EUC Laboratoře se v praktické činnosti zaměřují na dvě zásadní kritéria.

Prvním je kvalita vyšetření, oceněná prestižní mezinárodně uznávanou akreditací podle normy ČSN EN ISO 15189 na všech pracovištích laboratoří. Druhým je rychlost provedení vyšetření a předání výsledků – a to klasickou písemnou formou výsledkového listu, zajištěnou vlastní svozovou službou, nebo zabezpečenou elektronickou poštou přímo do ambulantního programu lékaře. Navíc je zde možnost využít program ELVYS (ELektronické VYSledky), kde pod svým heslem získá lékař kdykoli i z domácího počítače či z mobilního telefonu informace o výsledcích vyšetření svého pacienta. Program poskytuje i aktuální informaci o objemu bodů vynaložených lékařem na laboratorní vyšetření v konkrétním měsíci (podrobněji viz Elektronická laboratoř).

Pro rychlé  provedení analýzy a předání výsledku vyšetření je hodně zásadní práce specializovaných svozových služeb, které svážejí spíše menší okruhy lékařů s rychlým návratem a předáním vzorku do laboratoře. Služby pro pacienty zajišťuje 24 vlastních odběrových míst v Praze i v rámci ČR.

Nabízíme též široké spektrum vyšetření za přímou úhradu pro pacienty samoplátce.