Antinukleární protilátky (ANA)

Metoda nepřímé imunofluorescence NIF

Nepřímá imunofluorescence je metoda pro stanovení cirkulujících autoprotilátek v lidkém séru nebo plazmě. Pokud jsou protilátky v séru přítomny, vážou se na odpovídající antigeny tkáňové kultury Hep-2 buněk, která je fixována na podložním skle. Po odmytí nenavázaných protilátek je komplex antigen-protilátka detekován sekundární protilátkou proti lidskému IgG, která je značena fluorescenčním barvivem (FITC). Při hodnocení obrazu pod fluorescenčním mikroskopem pozorujeme v případě přítomnosti specifické fluoreskující zelené zabarvení.

Nález autoprotilátek u pacienta by měl být důvodem k jeho sledování, nicméně stanovení autoprotilátek metodou NIF je pouze součástí diagnostiky autoimunitních imunopatologických chorob, která musí vycházet z klinického vyšetření doplněného o další laboratorní postupy. Detekce autoprotilátek je relevantní pro diagnostiku systémových a orgánově specifických autoimunitních onemocnění, mohou sloužit i k monitorování průběhu nemoci a léčby.

Nepřímá imunoflorescence

 

Fluorescenční struktury na Hep-2 buňkách

*JADERNÉ  IF OBRAZY                             ANA +

1) Homogenní fluorescence                                                            AC-1

Antigeny: anti-dsDNA, protilátky proti nukleosomům, histonům (komplex H2A-H2B), Ku antigen

 

2) Zrnitá (skvrnitá) fluorescence

   2a) jemně zrnitá fluorescence                                                                                AC-4

   Antigeny: SS-B/La; SS-A/Ro (Ro60),  polymerasa II, III (RNP/Sm), Mi-2, Ku

   Antigen: Scl-70 – intenzivní jemně zrnitá fluorescence

   Antigen: DFS70 - zrnitý vzor přes jádro s pozitivním chromatinem v metafázi      AC-2

   2b) hrubě zrnitá fluorescence                                                                                AC-5

   Antigeny: U1-smRNP (uridine 1-low-molecular weight ribonuclear protein),

   Mi-2, RNP,  Sm (Smith antigen, skupina ribonukleolárních proteinů)

   2c) nukleární matrix (jaderná fluorescence s velkými skvrnami)                      AC-5

   Antigeny: heterogenní ribonuklární proteiny hnRNP 26 a 70 kDa; Sm, RNA polymerase III

   2d) anti-PCNA (anti-proliferating cell nuclear antigen)                                      AC-13

   Antigeny: PCNA

   Asociace s onemocněním: SLE s proliferativní glumerulonefritis, lymfoproliferativní nemoci

 

3) Centromerová fluorescence                                                       AC-3

Antigeny: CENP-A (80kDa), B (17kDa), C (140kDa) (D, E)

Asociace s onemocněním: CREST syndrom, Ssc, Raynaud s phenomenon

 

4) Jaderné tečky

4a) četné jaderné tečky                                                                                          AC-6

Antigeny:  jaderný antigen Sp100; PML                                                     

Asociace s onemocněním: dermatomyositida DM; SjS, polymyositida (PM)

4b) ojedinělé jaderné tečky  (svinutá tělíska)                                                        AC-7

Antigeny:  p80-coilin; jaderný protein 80kDa

Asociace s onemocněním: autoimunitní a virové jaterní nemoci (chronická aktivní hepatitida, PBC), méně často SjS; SLE; Ssc; PM

 

5) Fluorescenční obrazy jadérka

   5a) homogenní jadérka                                                                                          AC-8

   Antigeny: PM/Scl-75; PM-Scl-100, Ku

   Asociace s onemocněním:  Ssc; Ssc/PM overlap

   5b) chuchvalcovitá  jadérka                                                                                  AC-9

   Antigeny: U3-snoRNP/fibrillarin

   Asociace s onemocněním:  Ssc

   5c) tečkovitá  jadérka                                                                                             AC-10

   Antigeny: RNA polymeráza 1 (RP11; RP155)

   Asociace s onemocněním:  Ssc; SjS

 

B) Fluorescenční obrazy na jaderné membráně

1) Homogenní jaderná membrána                                                                  AC-11

Antigeny: Lamin A,B,C, proteiny asociované s laminem

Asociace s onemocněním:  SLE; SjS; seronegativní artritida, chronické autoimunitní nemoci

2) Póry v jaderné  membráně                                                                               AC-12

Antigeny: komplex membránových proteinů p62, Nup153 a hlavní integrální glykoprotein 210kDa

Asociace s onemocněním:  PBC (primární biliární cirhóza), polymyositida

 

C)  Fluorescenční obrazy struktury dělení buňky

1) Centrioly                                                                                                                   AC-24

Antigeny: centriolový protein a hsp 48 (heat shock protein)

Asociace s onemocněním:  nespecifické revmatické nemoci, virové syndromy

2) Vlákna dělicího vřeténka                                                                                    AC-25

Asociace s onemocněním:  nespecifické revmatické nemoci

3) Póly dělicího vřeténka      (NuMA)                                                                 AC-26

Antigeny: protein 250kDa

Asociace s onemocněním:  SLE, CREST, MCTD, Sjs

4) Dělicí tělísko (MSA-2, intercellular bridge)                                                  AC-27

Asociace s onemocněním:  systémová skleróza, Raynaudův fenomén      

5) Centroméra-F (CENP-F, MSA-3, Nsp-II)                                                   AC-14

 Antigeny: CENP-F

Asociace s onemocněním:     nádorová onemocnění

6) Fluorescence chromatinové destičky   (MCA)                                            AC-28

Asociace s onemocněním:  systémová skleróza, Raynaudův fenomén      

 

* NEJADERNÉ IF OBRAZY                                             ANA negativní

A) Obrazy v cytoplazmě – organely

1) Difúzní cytoplazmatický obraz (ribozomální)                                   AC-19

Antigeny: ribosomální P fosfoprotein

Asociace s onemocněním:  SLE, renální onemocnění

2) Jemně zrnitý cytoplazmatický obraz  Jo-1                                        AC-20

Asociace s onemocněním:  Polymyositis PM; dermatomyositis |DM

3) Hrubě zrnitý cytoplazmatický obraz – AMA (mitochondriální)                AC-21

Antigeny:  soubor antigenů, čtyři hlavní proteiny vnitřní membrány mitochondrií  M2

Asociace s onemocněním:  PBC (primární biliární cirhóza), sklerodermie

4) Lysozomální obraz                                                                             AC-18

Asociace s onemocněním:  neznámá

5) Peroxisomy                                                                                         AC-18

Asociace s onemocněním:  neznámá

6) Golgiho aparát                                                                                             AC-22

Antigeny:  soubor proteinů, např. Periferní membránový PR230

Asociace s onemocněním:  SLE, SjS

7) Endoplazmatické retikulum                                                                       

Antigeny:  soubor Ag včetně CYP-450

Asociace s onemocněním:  léky indukovaná hepatitis

8) Tyčinky a kroužky (rod and rings , Lochmanovi červi)                   AC-23

Asociace s onemocněním:  u pacientů po terapii interferonem a ribavirinem při hepatitidě C

 

B)    Obrazy cytoskeletu

1) Aktin                                                                                                   AC-15

Asociace s onemocněním:  autoimunní hepatitida, PBC (primární biliární cirhóza)

2) Vimentin                                                                                                       AC-16

Asociace s onemocněním:  chronické revmatické nemoci, nemoci jater, nádorová onemocnění, nespecifické chronické nemoci

3) Tropomyosin                                                                                       AC-17

Asociace s onemocněním:  RA, chronická hepatitida, jiná chronická onemocnění

4) Cytokeratin                                                                                         AC-16

Asociace s onemocněním:  RA, chronická hepatitida, jiná chronická onemocnění

5) Vinkulin                                                                                    

Asociace s onemocněním:  chronická a autoimunitní onemocnění-nespecificky

6) Desmin                                                                             

Asociace s onemocněním:  neznámá

 

Výskyt autoprotilátek proti konkrétnímu antigenu u jednotlivých nemocí

Antigen jaderný

Prevalence v %

Onemocnění

dsDNA

40-90%

Aktivní SLE,( lupus nephritis)

 

 

RA, JIA

Histony

50-80%

SLE indukovaný léky

 

30-70%

SLE

 

15-50%

RA

chromatin

30-90%

SLE, lupus nephritis

Sm (Smith)

20-40%

SLE

ssDNA

70-90%

SLE

 

60%

SLE indukovaný léky

 

20-50%

MCTD

 

40-50%

PM/DM

 

5-15%

Ssc,SjS, RA

RNP

90-100%

MCTD

 

30-40%

SLE

SS-A ( Ro60)

40-95%

SjS

 

20-60%

SLE

 

95-100%

Neonatal SLE

SS-A (Ro52)

37-75%

SjS

 

40-60%

SLE

 

95-100%

Neonatal SLE

SS-B

40-90%

SjS

 

10-20%

SLE, Lambert Eaton syndrom

RNA Pol

5-10%

Progresivní Ssc

Scl-70 (DNA topoizomeráza)

25-75%

Progresivní Ssc

PM-Scl 75

10-25%

PM

 

10%

Progresivní Ssc

PM-Scl 100

10-25%

PM

 

7%

Progresivní SSc

fibrilarin

5-10%

Progresivní Ssc

centromery

20-60%

Ssc

 

20-70%

CREST, raynudův syndrom

PCNA

1-3%

SLE

RANA

90-95%

RA

Ku

10%

SLE

 

10-50%

Progresivní Ssc

 

1%

SjS, PM/DM

Mi-2, Mi-1

2-25%

DM

DSF70

1-3%

SLE, SjS, Ssc

sp-100

 

PBC

Gp210,p62,Nup153

 

PBC

Antigen cytoplazmatický

Prevalence v %

Onemocnění

Jo-1

10-40%

PM/DM

 

 

Raynaudův syndrom

mitochondrie

 

PBC

 

 

SSc

 

Interpretace ANA Profile 3 Euroline (autoprotilátky proti jaderným antigenům ve třídě IgG)

Antigen jaderný

Komentář

Detekovány protilátky proti ds DNA

Marker pro SLE s prevalencí 40-90%

Detekovány protilátky proti nukleosomům

Marker pro SLE s prevalencí 40-70%

Detekovány protilátky proti Sm antigenu

Marker pro SLE s prevalencí 5-40%

Detekovány protilátky proti U1-nRNP

Marker pro MCTD (Sharp syndrom) s prevalencí 95-100%; výskyt zřídka u SLE, Ssc a polymositid

Detekovány protilátky proti SS-A (Ro60)

Marker pro Sjögrenův syndrom s prevalencí (40-95%), Neonatal SLE (95-100%), výskyt zřídka u SLE a PBC (primární billiární cirrhózy)

Detekovány protilátky proti SS-A (Ro52)

Výskyt u Sjögrenova syndromu s prevalencí 35-75%; také u neonatal SLE, SLE, Ssc, PBC

Detekovány protilátky proti SS-B (La)

Marker pro Sjögrenův syndrom s prevalencí 40-95%, výskyt také u SLE a neonatal SLE

Detekovány protilátky proti Scl-70

Marker pro Systémovou sklerózu (Ssc) s prevalencí  25-75%

Detekovány protilátky proti PM-Scl

Marker pro progresivní Systémovou sklerózu (prevalence 10-20%), polymyositidu s prevalencí 10-25%

Detekovány protilátky proti PCNA

Vysoce specifický marker pro SLE (nízká prevalence- 3%)

Detekovány protilátky proti histonům

Marker pro léky indukovaný SLE (prevalence 95-100%, výskyt také u SLE a RA

Ribosomal P proteiny

Vysoce specifický marker pro SLE (nízká prevalence -  10%)

Antigen nejaderný (cytoplazmatický)

Komentář

AMA-M2 mitochondriální antigeny

Marker pro primární biliární cirhózu (PBC) s prevalencí 90-100%

Jo-1

Výskyt u polymyositid a dermatomyositid s prevalencí 25-35%