Odborné články

Nejčastější dědičné trombofílie

Náhledová fotografie

24.5.2018 Žilní tromboembolismus je závažným nejen zdravotním, ale i socioekonomickým problémem. Na komplikace žilní tromboembolické nemoci (TEN) umírá v současné době v Evropě asi 500 000 osob ročně. To je tedy 12 % z celkového počtu všech úmrtí. Při tom je důležité si uvědomit, že se jedná o onemocnění, kterému lze ve valné většině případů předcházet vhodně zvolenou profylaxí. Proto je vhodné znát nejčastěji se vyskytující dědičné trombofílie, které zvyšují dispozice ke vzniku tromboembolismu, a o kterých pojednává uvedený článek.

Celý článek

Preanalytická fáze

Náhledová fotografie

9.6.2016 Termín preanalytická fáze obecně označuje období před laboratorní analýzou vzorku pacienta. O preanalytické fázi se toho v minulých letech napsalo hodně. Lékaři jsou s touto problematikou poměrně seznámeni. Pokud bych měl za sebe hodnotit největší současná rizika v této oblasti, řekl bych, že ze strany lékaře i laboratoří jsou naši pacienti poměrně málo informováni o tom, jak se obecně chovat před odběrem krve či sběrem moče. Ze strany laboratoří pak vidím další riziko ve svozu vzorků z jednotlivých poliklinik či od terénních lékařů do laboratoře. Řada laboratoří se snaží v rámci jednoho svozu objet co největší okruh lékařů – tj. nezajíždět si cestou zpět do laboratoře –, a šetřit tak čas i prostředky. Je to sice ekonomické, ale nešetří to to nejdůležitější – převážené vzorky pacientů. Ovlivnění kvality vzorku znamená ovlivnění výsledku vyšetření, vyšetření přestává být objektivní informací – a co hůře, stává se i zavádějící informací.

Celý článek