Akreditace

Jsme akreditované pracoviště

EUC Laboratoře jsou pracovištěm akreditovaným podle normy ISO 15189, což znamená, že komise nezávislých expertů posoudila kvalitu práce v laboratoři od odběru vzorku do vydání výsledku. Hodnocení probíhalo podle velmi přísných pravidel a zahrnovalo všechny aspekty práce laboratoře.

Rozhodování o diagnóze, prognóze a postupu léčení je často postaveno na výsledcích a interpretaci laboratorních vyšetření. Chybné výsledky nebo interpretace tak mohou způsobit i nezvratné poškození zdraví pacienta. Myšlenka „proč akreditovat“ vychází z předpokladu, že uživatelé služeb zdravotnických laboratoří (pacienti a částečně i lékaři) ne vždy mohou dostatečně posoudit, zda laboratoř pracuje na žádoucí úrovni. Proto dobře pracující laboratoře považují za vhodné nechat si posoudit svou způsobilost nezávislým expertním orgánem, který je uznáván v rámci celé Evropské unie. Akreditace není „jednorázovou akcí“ – je to stálý proces aktualizace a optimalizace činnosti laboratoře. Vždy po jednom roce pak musí laboratoř projít dozorovým auditem, tj. odborným externím posouzením schopnosti laboratoře nadále pracovat na dosažitelné úrovni poznatků laboratorního oboru a plnit požadavky této normy.

Zákazník (lékař, pacient) má tak jistotu, že s každým vzorkem je nakládáno podle soudobých kritérií a výsledek vyšetření je pro zákazníka objektivní nezkreslenou informací.

Kontakt centrální laboratoře

EUC Laboratoře s.r.o.
Palackého 5
110 00 Praha 1

 

 +420 226 224 900

 

info@euclaboratore.cz

 

s Více

Telefonické kontakty

+420 226 224 900

Centrální laboratoř

 

+420 226 224 999

Mikrobiol. lab. molekul. biologie

 

+420 257 316 554

Mikrobiologická laboratoř

 

+420 725 989 999

Dispečink svozu vzorků

 

Více

Kontakt centrála EUC

EUC Laboratoře jsou členem holdingu EUC.


EUC a.s.
Na Pankráci 1690/125
140 00 Praha 4www.euc.cz

Více