Základy hemostázy a žilní trombóza

Hemostáza představuje jeden z mechanismů, které udržují integritu vnitřního prostředí. Za normálních poměrů zajišťuje tekutost krve v intaktním cévním řečišti a v případě poruchy kontinuity cévní stěny vede krevním srážením k zástavě krvácení. Hemostatická rovnováha je výsledkem normální funkce cévní stěny, krevních destiček a plazmatických faktorů. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Článek pojednává o základech hemogoagulace, žilní trombóze, její diagnostice, léčbě a možnostech prevence.

MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.