Sobota 29.září 2018 je „Světovým dnem srdce“.

V sobotu 29.září 2018 mohou lidé na celém světě oslavit „Světový den srdce“. Jedná se o akci založenou v roce 2000 a organizovanou každoročně Světovou organizací srdce a Světovou zdravotnickou organizací. Tento rok je hlavní myšlenkou sdílet mezi sebou informace, jakým způsobem lze srdce udržovat zdravé a podpořit zdravý životní styl.

„Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí v průměru kolem 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady“.

Co můžeme pro své srdce udělat?

Rizikových faktorů průkazně  spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada.  Některé z nich jsou neovlivnitelné – například věk, genetické faktory, mužské pohlaví, rodinná anamnéza.
Existuje ale poměrně hodně faktorů ovlivnitelných - zdravá strava, pohyb, přestat s kouřením, redukce nadváhy, kterou je možné  ovlivnit i snížení krevního tlaku.

K dalším ovlivnitelným faktorům patří i ty, které můžeme změřit a sledovat pomocí biochemických vyšetření, která nám poskytují  důležitou informaci k míře rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Některá biochemická vyšetření jsou přímo  určena ke zjištění rizika kardiovaskulárního onemocnění:

Vyšetření tzv. lipidového profilu, tj. (balíček vyšetření Zdravé srdce a cévy):

  • Vyšetření hodnot celkového cholesterolu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice
  • Vyšetření hodnot LDL-cholesterolu - (tzv. „špatný cholesterol“). Zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem
  • Vyšetření hodnot HDL-cholesterolu – (tzv. „dobrý cholesterol“) zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění  
  • Vyšetření hodnot triacylglycerolů – forma tukových částic sloužících jako zdroj a skladování energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšuje riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu.

Z hodnot lipidů lze  vypočíst i různé aterogenní indexy, které rámcově informují o míře rizika.

Existují ale i další faktory,  které prokazatelně souvisí s rizikem onemocnění cév a srdce a spolu s lipidovými faktory vedou k ateroskleróze cév a ztrátě pružnosti cévní stěny. Je to zejména vyšetření  hladin krevního cukru, které mohou signalizovat případné  onemocnění cukrovkou (diabetes) společně s  vyšetřením glykovaného hemoglobinu (HbA1c), které ukazuje, jak organismus zvládl regulovat hladinu glukózy v uplynulých cca 2 měsících. Patří sem i vyšetření  hladin homocysteinu – jehož zvýšená hladina je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.

„Pokud se více rizikových faktorů vyskytuje společně, nebezpečí výrazně vzrůstá.  Zejména nebezpečná je kombinace faktorů - změny lipidového profilu, poruchy metabolismu krevního cukru, vyššího krevního tlaku a obezity označovaná jako metabolický syndrom. Ten představuje zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění i zvýšené riziko diabetu v dospělém věku. Vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění provádíme dnes v laboratořích nejen na žádost lékaře, ale i na žádost pacienta za přímou úhradu. Zájem o vyšetření na žádost pacienta v posledních letech stále stoupá, lidé si nutnost prevence a péče o zdraví uvědomují.“, uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

A jak se připravíme k odběru krve k laboratornímu vyšetření?  Odběr se provádí nalačno ze žilní krve, většinou se provádí ráno. Pacient by neměl odpoledne a večer před odběrem jíst tučná jídla, večeře by měla být přibližně  10-12 hodin před odběrem. Ráno před odběrem pak nesnídat, nekouřit, je dobré vypít tak ¼ litru vody či neslazeného čaje.
Obecně lze říci, že laboratorní vyšetření na žádost pacienta v laboratořích jsou dnes cenově dostupná, například u uváděného lipidového profilu činí cena vyšetření včetně odběru krve průměrně  asi 240 Kč. Výsledky laboratorních vyšetření i s jejich vyhodnocením laboratoří jsou v současné době dostupné do druhého dne a lze je získat zabezpečenou cestou i elektronicky.

Vyšetření můžete zakoupit pohodlně z domova online a ráno se jen stavit cestou do práce ve vybraném odběrovém místě. 

Krevní rozbor může odhalit případné potíže ještě dříve než je pocítíte.