Střevní záněty: Nové metody v laboratorní diagnostice

Calprotectin

Běžné laboratoří vyšetřované markery zánětu v krvi nejsou specifické pro záněty střev, takže stanovení diagnózy takovéto poruchy trávicího traktu je pro lékaře poměrně nesnadné. Zvýšená teplota, déletrvající průjem a bolest v břišní oblasti, to jsou  společné symptomy onemocnění různého původu i závažnosti. Novou možností, jak takové onemocnění diagnostikovat, jsou laboratorní testy na calprotectin. Jedná se o protein s antimikrobiálními vlastnostmi, jehož koncentrace se během střevního zánětu zvyšuje. Proto vyšetření tohoto specifického markeru střevního zánětu ve vzorcích stolice dobře doplňuje klasické laboratorní metody.

Zvýšené hladiny calprotectinu ve stolici jsou zjišťovány u případů zánětlivých patologií střeva (Inflammatory Bowel Disease), kam patří ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, bakteriální infekce zažívacího traktu, zvýšené hladiny nalézáme i u kolorektálního karcinomu. Dalšími možnými příčinami zvýšené hladiny calprotectinu ve stolici je užívání salicylátů a nesteroidních antiflogistik a cirhóza jater. 

U funkčních poruch, jako je syndrom dráždivého tračníku (Irritable Bowel Disease), a u celiakie (nesnášenlivosti lepku) jsou hladiny calprotectinu v normálních mezích.
 

Využití

Calprotectin jako citlivý marker pro zánětlivé patologie střeva slouží k jejich odlišení od funkčních či jiných poruch. Vyšetření calprotectinu ve stolici představuje jednoduchý, neinvazivní test, který může pomoci vyhnout se diagnostické kolonoskopii. Hladiny calprotectinu dobře korelují s histologickými nálezy, je proto vhodným markerem i pro sledování aktivity i předpověď hrozícího relapsu onemocnění.
 

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Vyšetření provádíme v EUC LABORATOŘÍCH, pracoviště Palackého 5, Praha 1, ale pro odevzdání vzorku můžete využít všech našich odběrových míst. Pro analýzu stačí množství stolice velikosti hrášku odebrané do nádobky, kterou si zde můžete pro potřeby odběru vyzvednout. Vzorek je stabilní 3 dny při teplotě 4–8 °C. 

 

Jak je vyšetření hrazeno?

Pokud vyšetření neordinuje přímo lékař na žádance o laboratorní vyšetření, lze je uhradit i přímo v odběrovém místě při předání vzorku. Cena pro samoplátce činí 575 Kč včetně DPH.
 

Vyhodnocení:

Hladina calprotectinu:

  •  méně než 50 µg/g        neindikuje zánět gastrointestinálního traktu
  •  50–200        µg/g         mírný zánět    
  •  více než 200 µg/g        aktivní zánět

 

Autor: Petr Podroužek