Testování na COVID-19

Vážení klienti, na odběrových místech EUC Laboratoří s.r.o. nejsou prováděny odběry na přítomnost koronaviru (COVID-19) ani takovýto materiál nepřevážíme. 
 

Podle současné metodiky hygienické služby a Státního zdravotního ústavu provádějí vyšetření a definitivní potvrzení výsledku vyšetření pouze pověřené laboratoře.

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky počínajícího respiračního onemocnění /horečka nad 38oC, dýchací potíže, suchý kašel a byl/a jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte ani do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte! Lékař bude organizovat další poskytování péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.
Pokud by byl lékař nezastižitelný, obracejte se přímo na orgány hygienické služby a telefonní linky Státního zdravotního ústavu, které fungují v nepřetržitém režimu:
 • tel. 724 810 106, 725 191 856
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  provozuje dvě speciální telefonické informačně – poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů Pražanů v záležitosti  výskytu koronaviru COVID-19. Obě telefonní  linky jsou v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 20:00 hodin.
 • tel. 773 782 850, 773 782 856
 
V pracovních dnech je možné kontaktovat také pevné telefonní linky jednotlivých poboček protiepidemického odboru HSHMP:

Pondělí, středa 7:00 - 16:30
Úterý, čtvrtek    7:00 - 15:30
Pátek                7:00 - 13:30

Praha 1 – Rytířská:

 • 296 336 708
 • 296 336 707
 • 296 336 766

Praha 2, 3, 7 – pobočka Centrum: 

 • 233 087 770
 • 233 087 760

Praha 4 – pobočka Jih: 

 • 241 010 335
 • 241 010 329
 • 241 010 330
 • 261 261 782 

Praha 5 – pobočka Západ: 

 • 233 087 785
 • 233 087 749
 • 233 087 786
 • 233 087 755

Praha 6 – pobočka Severozápad: 

 • 235 361 116

 Praha 8, 9 – pobočka Sever: 

 • 281 000 441
 • 281 000 447
 • 281 000 423 

 Praha 10 - pobočka Východ:

 • 271 087 120
 • 271 087 147
 • 271 087 109
Dotazy na infolinkách zodpovídají odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.