Testování na COVID-19 pomocí "rychlotestu"

Od 1.4.2020 budeme na odběrovém místě poliklinika Palackého odebírat a provádět vyšetřování protilátek třídy IgM a IgG tzv. rychlotesty v době od 13.30 do 15.00 hodin. 

Použitý rychlotest je německé výroby, vyžaduje odběr krve z prstu pacienta a provádíme jej nyní pouze pro samoplátce za poplatek 1.000 Kč. Pro provedení testu je nezbytné sdělit své identifikační a kontaktní údaje a prokázat se platným dokladem.

Popis testu

Jedná se o chromatografický test pro kvalitativní detekci anti-SARS-CoV-2-IgM a IgG protilátek. Test podle údajů výrobce detekuje protilátky proti SARS-CoV-2 s dostatečnou spolehlivostí asi sedmý den po infikování pacienta a v dalším období. V krvi nemocného se po infikování objeví nejprve protilátky třídy IgM, po několika dnech pak i protilátky třídy IgG. Protilátky třídy IgM po blíže nespecifikovaném období (zatím není dostatek klinických údajů) vymizí a přetrvávají jen protilátky třídy IgG.  Test je považován pouze za pomocný, v případě pozitivního výsledku je nutné jej ověřit ještě testem na přímý průkaz přítomnosti viru metodou PCR (molekulární diagnostika).

Tyto testy jsou určeny především pro: 
  • Pro klienty, kterým končí karanténa
  • Kteří měli více jak před týdnem nějaké příznaky a chtějí si ověřit, zda neprodělali COVID
  • Kteří měli COVID, úspěšně se uzdravili a chtějí si otestovat protilátky

Prosíme, prostudujte si v příloze níže ještě obecné poučení k použití tzv. rychlotestu od odborníka prof. MUDr. Michala Holuba, Ph.D., který podrobněji popisuje možná omezení testu (tzv. sérologické okno) a vysvětluje, jak porozumět výsledku testu.

Test trvá přibližně 15 minut a poté je klientovi sdělen výsledek. Veškeré výsledky testu jsou hlášeny orgánům hygienické služby.

Testování COVID-19 PCR

Naše laboratoře provádí i test na přítomnost COVID-19 organismu v těle pomocí metody PCR. Více informací najdete zde.

Prosíme, vstupujte do odběrové místnosti pouze po jednom, abychom maximálně chránili Vás i personál!

Limitace použití tzv. rychlotestu

Princip tzv. rychlotestu spočívá v průkazu přítomnosti protilátek třídy IgM a IgG proti viru SARS-CoV-2 (vyvolavatel onemocnění COVID-19); nejde tedy o průkaz přítomnosti viru (přítomnost viru se stanovuje v materiálu z nazofaryngeálního stěru pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase – RT-PCR). 

Sérologický test je obvykle do 7. dne onemocnění COVID-19 negativní (je o tzv. sérologické okno), a proto je vhodné test provádět po delší době od počátku klinických příznaků infekce - optimálně 10. až 14. den. V případě testování osob bezpříznakových nebo pacientů s minimálními klinickými příznaky může být výsledek testu negativní i po 14 dnech od stanovení diagnózy COVID-19.

Negativní test tedy u osob bez příznaků nebo s mírným průběhem COVID-19 infekci nevylučuje (test může být falešně negativní, nemá spolehlivou senzitivitu).

Pozitivní výsledek rychlotestu je třeba ověřit vyšetřením na přítomnost viru pomocí RT-PCR. V případě pozitivity RT-PCR je pacient infekční. Negativita RT-PCR testu a pozitivita protilátkového rychlotestu může svědčit pro prodělanou infekci, nicméně existuje riziko falešné pozitivity (test není 100% specifický).

Zpracoval: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. , profesor infekčního lékařství Univerzity Karlovy