Prohlášení k testování části týmu SK Slavia Praha

Prohlášení k testování části týmu SK Slavia Praha

Praha, 22. 12. 2020.

 V EUC Laboratořích s. r. o. jsme od března 2020 provedli téměř 55 tisíc testů PCR metodou na onemocnění Covid-19. Denně vyhodnotíme 400-800 vzorků. Dne 11. 12. jsme testovali 460 vzorků, z toho bylo 46 pozitivních, 14.12. pak 627 vzorků (56 pozitivních), 15.12. 791 vzorků (101 pozitivních) a 17.12. 480 vzorků (68 pozitivních). Žádný ze dnů, kdy testování skupiny osob z SK Slavia probíhalo, nebyl tedy nijak výjimečným, co se množství vzorků, či poměru pozitivních a negativních nálezů týká.

Analýzy předmětných vzorků odebraných a testovaných ve dnech 11., 14., 15. a 17. 12. 2020 byly ve všech případech provedeny standardní certifikovanou metodou.

Dne 11.12. nebyl při testech v diskutované skupině osob nalezen pozitivní vzorek. Při dalším testu dne 14.12. byla u 9 osob prokázána pozitivita, 8 z těchto lidí bylo testováno znovu 15.12. opět s pozitivním výsledkem. Hodnota Ct u vzorků z 15.12. ukazovala na snížení množství virové RNA v odebraném materiálu oproti vzorku 14.12. Stejné osoby byly následně testovány 17.12. s negativním výsledkem testu.

 RT-qPCR metoda je velmi citlivá a odhalí i nepatrné množství RNA viru ve vzorku, nicméně její výsledek nic neříká o klinickém stavu, či infekčnosti testovaného subjektu. Vysvětlení našich nálezů a jejich klinického dopadu přísluší lékařům.

 Za výsledky a bezchybným provedením analýz si stojíme.

 

Mgr. JANA THOMAS CÍLKOVÁ MBA
ředitelka laboratoří