Laboratoře mohou odhalit skryté problémy s výkonností

Každý sportovec musí věnovat svému zdravotnímu stavu velkou pozornost, má totiž přímý vliv na jeho sportovní výkon.

„Důležitou součástí objektivního posouzení zdravotního stavu je i laboratorní vyšetření, zejména tehdy, pokud se objeví potíže s výkonností či se zdravím,“ říká MUDr. Petr Podroužek, odborný ředitel EUC Laboratoří.
Krevní obraz patří ke zcela zásadním vyšetřením. Transportní kapacitu pro kyslík do tkání, tedy i svalů, zajišťují červené krvinky. Vyšetřuje se jejich počet, velikost, množství krevního barviva hemoglobinu, na který se kyslík váže, a další parametry. Přenosová kapacita krve pro kyslík přímo ovlivňuje výkonnost, zejména u vytrvalostních sportů.

Enzymy

Vyšetření krevního obrazu obsahuje i tzv. diferenciální rozpočet bílých krvinek. Ukazuje celkový počet bílých krvinek a jejich rozdělení na jednotlivé kategorie. Jednotlivé typy bílých krvinek mají specializované funkce. Změny v jejich procentuálním zastoupení mohou ukázat na onemocnění, které se opět projeví na výkonnosti sportovce.
Mezi vybraná vyšetření ukazující stav zdraví jaterních buněk a jejich případné poškození patří stanovení enzymů ALT a AST. Oba, zejména AST, se zvyšují i u poškození svalů. Poškození kosterního svalstva, ale i poškození srdečního svalu dále signalizuje i vzestup CK (kreatinkinázy).
Hodnoty všech uvedených enzymů mohou být zvýšeny i po větší námaze, například vytrvalostním běhu.
Informaci doplní ještě vyšetření myoglobinu. To je bílkovina kosterního a srdečního svalu, která funguje jako skladovací jednotka pro kyslík. Je podobná hemoglobinu, ale v kontaktu s krví se kyslík snadněji váže na svalový myoglobin nežli na krevní hemoglobin – a upřednostňuje tak přenos kyslíku do svalů. Běžně se myoglobin vyskytuje uvnitř svalové buňky, v případě poškození – intenzivním cvičením či poraněním svalu – však uniká do krve. Upozorní tak na možnost přetrénování nebo nedostatečné regenerace svalu.
Dusík metabolizovaný z proteinů je v játrech přeměňován na odpadní produkt ureu (močovinu), která ukazuje celkový bílkovinný obrat v organismu.
Hladina kreatininu, další odpadní látka, ukazuje na objem svalové hmoty a míru svalové aktivity. Při normální funkci ledvin mohou zvýšené hladiny obou látek ukazovat na přetížení, při déletrvajícím zvýšení již spíše na přetrénování.

Cholesterol

Vyšetření tzv. lipidového profilu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a k syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice. Sportovní aktivity pomáhají snižovat hladiny cholesterolu.

Vápník a hořčík

Vápník a hořčík se společně s vitaminem D podílejí na správné funkci a výstavbě kostí, svalů včetně srdečního, přenosu nervového vzruchu, mají vliv na imunitu. Pro rekreačního sportovce platí, že by měl být schopen doplnit tyto ionty běžnou vyváženou stravou. Vitamin D je spíše hormonem nežli vitaminem. Má zásadní vliv na udržení objemu i výkonnosti svalů.
Ferritin a hladina železa. Přímý vztah mezi výkonem sportovce a anemií z nedostatku železa je dobře známý. Hlavní funkcí bílkoviny ferritinu je uskladnění železa v organismu. Dostatečné množství ferritinu je zásadní pro dostatečnou tvorbu hemoglobinu i myoglobinu, a tedy přenos kyslíku do svalů a jejich výkon.
Tyreotropní hormon (TSH) je velice citlivý indikátor správné funkce štítné žlázy. Reguluje produkci thyroidních hormonů, které ovlivňují spotřebu kyslíku a rychlost veškeré látkové výměny, fyzické a psychické zdraví, růst a vývoj tkání. Podílí se na mobilizaci tukových zásob a jejich využití jako zdroje energie. Zásadní význam správné funkce pro sportovní výkon je zde zřejmý.

Laboratoře se dnes již snaží vyjít sportovcům vstříc a nabízejí vyšetření i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Balíček Zdraví sportovce EUC Laboratoří stojí 1950 korun.

zdroj: Právo-Zdraví