Prověrka těla - Sami si můžete požádat o různé testy

Jsme zdraví? Jsme výkonní? Nechybějí nám důležité látky? To vše lze zjistit v laboratoři. O takové testy můžete sami požádat, ale připlatíte si za ně.

Mnoho informací o našem zdravotním stavu lze zjistit laboratorním vyšetřením ze vzorku krve a moči. To není nic nového, ale možnosti jsou stále otevřenější pro všechny, kteří třeba chtějí vědět, jak jsou na tom se svou aktuální kondicí. Základním parametrem laboratorního vyšetření je krevní obraz: podle počtu a parametrů červených krvinek lze usoudit, s jakou hbitostí přenášejí kyslík ke tkáním. Bílé krvinky nám zase ukážou stav imunity - změny mohou například znamenat, že v našem těle právě probíhá infekce, zánět nebo alergická reakce. Z krve lze rovněž vyčíst, jaký je metabolismus cholesterolu a lipidů, což dává obrázek o tom, jestli jsme v nějakém riziku srdečně-cévního onemocnění. Z krve lze rovněž zjistit, jak fungují naše játra či jaký je metabolismus štítné žlázy a jak vysoké či nízké jsou sérové hladiny iontů (vybraných minerálních látek). A také se měří CRP -vyšetření C-reaktivního proteinu, bílkoviny, jež vzniká v játrech. Jeho zvýšená hladina značí, že v těle probíhá zánět způsobený bakteriemi. Hladina krevních cukrů a tzv. glykovaného hemoglobinu ukáže, zda nám nehrozí cukrovka. „V krvi se rovněž měří hladina vitaminu D, který má významný vliv na imunitu, stav svalů včetně srdečního, stav kostí i nervové soustavy,“ vysvětluje odborný ředitel EUC Laboratoří MUDr. Petr Podroužek. Dalším parametrem je stav železa v krvi.
„Nedostatek železa, ale i nedostatek bílkovin při třeba nevhodné redukční dietě se projeví ve zhoršení hodnot krevního obrazu, přenosu kyslíku do tkání, a tedy zhoršení výkonu třeba u sportovce,“ vysvětluje lékař. Jiné markery ukážou, zda nedošlo k poškození srdečního svalu nebo jiných svalů v těle (například v důsledku úrazu či extrémního tréninku při sportu). Vyšetření krve je doplněno o chemické testy moči, jež sledují přítomnost cukrů, bílkoviny, v močovém sedimentu je pak vyhodnocována přítomnost červených a bílých krvinek a dalších parametrů. „K odběrům je nutné se dostavit nalačno (nejíst 12 hodin před odběrem) a před odběrem nekouřit. Vhodné je vypít čtvrt litru vody nebo neslazeného čaje. Výsledky lze vyzvednout už druhý den po odběru. Uvedené testy jsou obsaženy ve speciálním balíčku Zdraví sportovce a jsou prováděny bez doporučení lékaře za přímou úhradu.“

Přístroj, který ukáže složení těla

„Tělesná hmotnost je rozdělena na složky - tělesná voda, bílkoviny, minerální látky, tuk. Měřením se zjišťuje vzájemný poměr těchto složek a případná nerovnováha. Nadbytečný tuk může znamenat obezitu nebo sklon k ní, nevyvážený poměr vody ukazuje na otoky a případnou poruchu funkce ledvin, nedostatek minerálů může znamenat osteoporózu, nedostatek bílkovin podvýživu,“ vysvětluje doktor Podroužek. „V EUC Laboratořích se tyto parametry zkoumají také metodou takzvané přímé segmentové vícefrekvenční bioelektrické impedanční analýzy na přístroji InBody 270. Ten s vysokou přesností analyzuje složení lidského těla v pěti segmentech - čtyřech končetinách a trupu. Během zhruba jedné minuty přístroj zjistí i další ukazatele: BMI (body-mass index, indikátor tělesné hmotnosti) a WHR (waist-hip ratio, poměr obvodu pasu a boků), množství útrobního tuku, hmotnost kosterních minerálů, bazální metabolický výdej."
„Na základě naměřených hodnot je na výsledkovém listu mimo jiné uvedena doporučená cílová hmotnost a doporučená úprava hmotnosti tuků a svalů,“ doplňuje Ing. Petr Kropelnický, expert EUC Laboratoří pro tuto diagnostiku.

 O autorovi| MUDr. Petr Podroužek, odborný ředitel EUC Laboratoří

Zdroj: 6.6.2019  Moje zdraví  str. 10  Co nás zajímá