Sběr moče za 3 hodiny

(vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera)

Pokyny pro pacienta:

Moč sbírejte do čisté, dobře uzaviratelné nádoby..

1. Sběr moče začíná ve Vámi stanovenou ranní hodinu, kdy se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu a veškerou další moč (i při stolici) budete sbírat do sběrné nádoby po dobu 3 hodin.

2. Po třech hodinách se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. Zaznamenejte čas začátku a konce sběru moče na štítek spolu se jménem a datem narození.

3. Během sběru moče neměňte své stravovací návyky, pitný režim a omezte fyzickou zátěž. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení po celou dobu sběru moče. Po poradě s Vaším lékařem můžete některé léky po dobu sběru moče vynechat.

4. Sběrnou nádobu s močí uchovávejte na chladném a temném místě (nikoli v lednici).

5. Žádanku na laboratorní vyšetření a celý objem vzorku nasbírané moče přineste co nejdříve do některého odběrového pracoviště EUC Laboratoří v uzavřené lahvi nejpozději do 60 minut po ukončení sběru.