Analyzátor cobas ® pure od firmy Roche v EUC laboratoři Polikliniky Palackého v Praze 1

4. května 2023

Pražským EUC Laboratořím se řadu let  daří držet krok ve špičkovém přístrojovém vybavení pro laboratorní diagnostiku ve všech svých oborech – klinické biochemii, hematologii, imunologii,  alergologii a lékařské mikrobiologii včetně molekulárních vyšetření mikrobiálních patogenů (PCR).  Poslední větší obměnou v jedné ze tří pražských EUC laboratoří -  v Poliklinice Palackého v Praze 1  je výměna staršího analyzátoru koncem roku 2022 za poslední novinku v této oblasti – analyzátor cobas ® pure od firmy Roche pro  vyšetření vzorků  v oblasti klinické biochemie a imunochemie.

Obdobně  jako jiné ještě větší  analyzátory v pražských EUC Laboratořích  od tohoto výrobce – cobas 8000 a 6000 je nový analyzátor sestaven z jednotlivých modulů, na rozdíl od svých velkých bratříčků je ale skromnější v nárocích na prostor a je proto vhodnější do menší satelitní laboratoře jako je právě laboratoř  v Poliklinice Palackého v centru Prahy.  I když je analyzátor cobas ® pure menší, je přesto výkonný - umí provést souborně 750 vyšetření (fotometrických tj. biochemických“ a ISE testů (ionty) za hodinu a 120 imunochemických vyšetření za hodinu. Pro jedno vyšetření stačí velmi malý objem vzorku  (0.36 µl – tedy 36 tisícin mililitru). Z menšího množství krve tak uděláme více vyšetření (např. pro dětské pacienty). To, že vyšetření je u stále se zlepšujících technologií velmi kvalitní, dnes již považujeme téměř za samozřejmost. Výhodou je i  zrychlení  časů jednotlivých analýz - tedy rychlejší vydání výsledku a předání lékaři. Snižuje se a zjednodušuje počet manuálních úkonů obsluhy analyzátoru i kontrola kvality vyšetření, jednodušší je i údržba. Řada zlepšení je skrytá – například jehla pipetující vzorek je umývána ultrazvukem, další technologie redukují možnost ucpání jehel,, míchání vzorku a reagencií je bezkontaktní.  Další samozřejmostí je, že brzy ráno před začátkem pracovního dne se cobas pure „vzbudí“, „umyje se“ a prověří funkci jednotlivých pohyblivých součástí (pipetovací jehly, pohyblivá ramena). Poté pracovníci laboratoře provedou přípravu na měření jednotlivých vyšetření (kalibrace, kontroly). Následně  naměřené kontrolní hodnoty  by měly spadat do úzké, velmi přísně ohraničené oblasti hodnot. Až po schválení lidskou obsluhou analyzátoru může začít vlastní měření vzorků pacientů.      

Rychlé dodání výsledků kvalitních laboratorních vyšetření je konečný cíl – a jak říká slogan výrobce analyzátoru firmy Roche – jsou to „laboratorní výsledky, pod kterými se rádi podepíšeme“.

 

Proto se i zde rád podepisuji - Petr Podroužek

Mudr. Petr Podroužek, CSc.

autor:

Mudr. Petr Podroužek, CSc.