Akreditace a certifikáty

Jsme akreditované pracoviště.

EUC Laboratoře jsou pracovištěm akreditovaným podle normy ISO 15189, což znamená, že komise nezávislých expertů posoudila kvalitu práce v laboratoři od odběru vzorku do vydání výsledku. Hodnocení probíhalo podle velmi přísných pravidel a zahrnovalo všechny aspekty práce laboratoře.

Rozhodování o diagnóze, prognóze a postupu léčení je často postaveno na výsledcích a interpretaci laboratorních vyšetření. Chybné výsledky nebo interpretace tak mohou způsobit i nezvratné poškození zdraví pacienta. Myšlenka „proč akreditovat“ vychází z předpokladu, že uživatelé služeb zdravotnických laboratoří (pacienti a částečně i lékaři) ne vždy mohou dostatečně posoudit, zda laboratoř pracuje na žádoucí úrovni. Proto dobře pracující laboratoře považují za vhodné nechat si posoudit svou způsobilost nezávislým expertním orgánem, který je uznáván v rámci celé Evropské unie. Akreditace není „jednorázovou akcí“ – je to stálý proces aktualizace a optimalizace činnosti laboratoře. Vždy po jednom roce pak musí laboratoř projít dozorovým auditem, tj. odborným externím posouzením schopnosti laboratoře nadále pracovat na dosažitelné úrovni poznatků laboratorního oboru a plnit požadavky této normy.

Zákazník (lékař, pacient) má tak jistotu, že s každým vzorkem je nakládáno podle soudobých kritérií a výsledek vyšetření je pro zákazníka objektivní nezkreslenou informací.

Certifikáty

Ministerstvo zdravotnictví

1. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví

17. 3. 2022

Akreditace patologie - Ministerstvo zdravotnictví

8. 2. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv

30. 3. 2021

Státní zdravotní ústav

27. 1. 2021

Český institut pro akreditaci

12. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

16. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

27. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

8. 11. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv

27. 3. 2015

The European Molecular Generics Quality Network

2017

Fakultní nemocnice v Motole

2019

Ministerstva zdravotnictví

19. 10. 2006

The European Molecular Generics Quality Network

2014

The European Molecular Generics Quality Network

2015

The European Molecular Generics Quality Network

2016