Akreditace a certifikáty

Jsme akreditované pracoviště.

EUC Laboratoře jsou pracovištěm akreditovaným podle normy ISO 15189, což znamená, že komise nezávislých expertů posoudila kvalitu práce v laboratoři od odběru vzorku do vydání výsledku. Hodnocení probíhalo podle velmi přísných pravidel a zahrnovalo všechny aspekty práce laboratoře.

Rozhodování o diagnóze, prognóze a postupu léčení je často postaveno na výsledcích a interpretaci laboratorních vyšetření. Chybné výsledky nebo interpretace tak mohou způsobit i nezvratné poškození zdraví pacienta. Myšlenka „proč akreditovat“ vychází z předpokladu, že uživatelé služeb zdravotnických laboratoří (pacienti a částečně i lékaři) ne vždy mohou dostatečně posoudit, zda laboratoř pracuje na žádoucí úrovni. Proto dobře pracující laboratoře považují za vhodné nechat si posoudit svou způsobilost nezávislým expertním orgánem, který je uznáván v rámci celé Evropské unie. Akreditace není „jednorázovou akcí“ – je to stálý proces aktualizace a optimalizace činnosti laboratoře. Vždy po jednom roce pak musí laboratoř projít dozorovým auditem, tj. odborným externím posouzením schopnosti laboratoře nadále pracovat na dosažitelné úrovni poznatků laboratorního oboru a plnit požadavky této normy.

Zákazník (lékař, pacient) má tak jistotu, že s každým vzorkem je nakládáno podle soudobých kritérií a výsledek vyšetření je pro zákazníka objektivní nezkreslenou informací.

Certifikáty

Státní ústav pro kontrolu léčiv

22. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví

1. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví

17. 3. 2022

Akreditace patologie - Ministerstvo zdravotnictví

8. 2. 2022

Státní zdravotní ústav

27. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví

16. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

27. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

8. 11. 2019