Obory

Cytogenetika

Molekulární genetika

Patologie

Klinická biochemie

Hematologie

Imunologie a alergologie

Mikrobiologie

Mikrobiologická vyšetření metodami molekulární biologie (PCR, PCR v reálném čase)