Nabízené služby

Nabízené služby

V našich odběrových místech poskytujeme laboratorní služby pro pacienty s žádankou vyplněnou lékařem v rámci zdravotního pojištění a také pro pacienty samoplátce, kteří přicházejí bez doporučení lékaře či žádanky. Je vhodné dodržovat rady před odběrem. Na odběr krve se není nutné objednávat.

Dbáme na příjemné a čisté prostředí, ochotu a vstřícnost personálu a jeho odbornost.

Aktuální informace k vyšetření COVID-19 metodou PCR

Pacienti s doporučením lékaře

Pacienti s doporučením lékaře dostávají v ordinaci lékařem vyplněnou žádanku nebo její adekvátní náhražku - požadavkový list (v případě použití elektronické žádanky). K odběru je třeba s sebou přinést průkaz pojištěnce a průkaz totožnosti. Výsledky vyšetření jsou zasílány ordinujícímu lékaři.

V našich odběrových místech lze použít jakoukoli lékařem vyplněnou žádanku, nemusí to být vlastní žádanka EUC Laboratoří.

Pacienti bez doporučení lékaře

Řada pacientů se zajímá o svoje laboratorní hodnoty i v případě, že nemá doporučení lékaře. Může požadovat častější kontrolu některého laboratorního vyšetření než je obvyklé, žádá vyšetření ve větším rozsahu, než je lékařem ordinováno, požaduje vyšetření nehrazené veřejným zdravotním pojištěním apod. V takovém případě je vyšetření třeba uhradit. Přehled nabízených vyšetření pro samoplátce naleznete zde.

Doba od odběru pacienta k vydání výsledku vyšetření

Pokud se pacient dostaví k vyšetření v ranních hodinách, jsou s výjimkou velmi specializovaných vyšetření (některá imunologická, alergologická vyšetření a mikrobiologická vyšetření) výsledky pacienta dostupné již týž den.

Kvalita a rychlost

Naše laboratoře jsou na zaměřeny na kvalitu (byla nám udělena mezinárodně platná akreditace podle normy ISO 15189) a rychlost vyšetření. Proto jsme schopni vydávat i týž den i některá méně běžná specializovaná vyšetření. Organizace práce EUC Laboratoří je nastavena tak, že většina vyšetření je prováděna v režimu rychlého zpracování.

Rychlost vyšetření však v neznamená žádný kompromis v kvalitě vyšetření. Daří se nám to díky organizaci práce a využívání akreditovaných postupů vyšetření, využití nejmodernějších kvalitních a rychlých analyzátorů pracujících s velmi malými objemy vzorku a použití kvalitních reagencií předních světových firem.

Další informace pro pacienty

Pokud máte jakýkoli dotaz k odběrům, lze též v pracovní době telefonicky konzultovat odběrové sestry přímo na odběrovém místě, kam zamýšlíte na odběr přijít, rádi vám poradí.