O nás

Laboratoře patřící pod zdravotnickou skupinu EUC slučují EUC Laboratoře s.r.o. a EUC Laboratoře CGB a.s., které ještě spolupracují se společností DimoLab. 

EUC Laboratoře poskytují spolupracujícím lékařům, zdravotnickým zařízením a pacientům širokou nabídku vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných vyšetření mikrobiologické molekulární diagnostiky (PCR, PCR v reálném čase). Zajišťujeme nejen kvalitní diagnostiku, ale také rychlý svoz vzorků a služby, jako je elektronická publikace výsledků či možnost elektronické žádanky. V současné době spolupracujeme s více než 4 000 lékařů.

Činnost laboratoří zajišťuje tým zkušených a odborně kvalifikovaných pracovníků, využívajících nové efektivní analyzátory. Ty poskytují výhodu velmi rychlého zpracování vzorku, umožňují práci s nízkými objemy biologických tekutin v případě menšího objemu vzorku a také detailní dohled nad celým průběhem analýzy. Na vzdělání a kontakt s posledními trendy v jednotlivých oborech je kladen velký důraz, pracovníci se pravidelně účastní odborných školení a seminářů.

Počtem zaměstnanců se EUC Laboratoře CGB a.s. s 28letou praxí řadí mezi největší pracoviště tohoto typu v České republice. Součástí poskytovaných služeb je i diagnostická činnost v oborech patologie – a od roku 2001 také lékařské genetiky. Charakteristická je pro ni úzká spolupráce s univerzitními pracovišti i odborníky z fakultních nemocnic v Ostravě a Olomouci.

CGB laboratoř a.s. má nadregionální působnost – zajišťuje služby nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro Zlínský kraj, Brněnský kraj a Olomoucký kraj. Provádí konzultace v rámci celé ČR, ve speciálních případech i se zahraničními odborníky. Laboratoř navázala úzkou spolupráci s universitními pracovišti a s odborníky z fakultních nemocnic v Ostravě a v Olomouci.
Součástí CGB laboratoře a.s. jsou laboratoře patologie, molekulární patologie, cytogenetiky a molekulární genetiky.

Diagnostická morfologická laboratoř DIMOLab s.r.o. vznikla v roce 2013 ze společnosti J.K.Univerzal Přerov, která svou činnost zahájila již v roce 1995 jako jedna z prvních cytodiagnostických laboratoří věnujících se gynekologické cytologii a která v roce 2007 obdržela od Ministerstva zdravotnictví doporučení k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2021 investovala 1 129 mil. korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 300 zdravotníků, kteří provedou 3,3 mil. vyšetření ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.