Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Není-li stanoveno jinak, správcem Vašich osobních údajů je EUC Laboratoře s.r.o., IČ 264 22 557, se sídlem   Praha 1, Palackého 5, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 81029, případně EUC Laboratoře CGB a.s. , IČ  25386735, se sídlem Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava (v následujícím textu také jen „správce“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

 V případě, že by Vám cokoli v ochraně osobních údajů nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6,
 • e-mailem na e-mailové adrese: dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)
 • prostřednictvím datové schránky ID: nxedyy6

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je nezávislým odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence ochrany osobních údajů, kterým je Ing. Jiří Benedikt, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese: Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: „www.uoou.cz“.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

Seznam hlavních právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících obecně závazných předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů;
 • Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 • a další předpisy u oblasti hospodářství a účetnictví