Pro lékaře

Pro lékaře

Naše laboratoře poskytují spolupracujícím lékařům, zdravotnickým zařízením a pacientům velmi širokou nabídku vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie včetně specializovaných vyšetření mikrobiologické molekulární diagnostiky (PCR, PCR v reálném čase).

Laboratoře skupiny EUC jsou součástí jednotlivých zdravotnických zařízení na území ČR (viz Laboratoře EUC v ČR).

Čiinnost laboratoří zajišťuje tým zkušených a odborně kvalifikovaných pracovníků, využívajících nové efektivní analyzátory. Ty poskytují výhodu velmi rychlého zpracování vzorku, umožňují práci s nízkými objemy biologických tekutin v případě menšího objemu vzorku a také detailní dohled nad celým průběhem analýzy. Na vzdělání a kontakt s posledními trendy v jednotlivých oborech je kladen velký důraz, pracovníci se pravidelně účastní odborných školení a seminářů.

Spolupracujícím lékařům nabízíme

EUC Laboratoře se v praktické činnosti zaměřují na dvě zásadní kritéria.

Prvním je kvalita vyšetření, oceněná prestižní mezinárodně uznávanou akreditací podle normy ČSN EN ISO 15189 na všech pracovištích laboratoří.

Druhým je rychlost provedení vyšetření a předání výsledků – a to klasickou písemnou formou výsledkového listu, zajištěnou vlastní svozovou službou, nebo zabezpečenou elektronickou poštou přímo do ambulantního programu lékaře. Navíc je zde možnost využít program ELVYS (ELektronické VYSledky), kde pod svým heslem získá lékař kdykoli i z domácího počítače či z mobilního telefonu informace o výsledcích vyšetření svého pacienta. Program poskytuje i aktuální informaci o objemu bodů vynaložených lékařem na laboratorní vyšetření v konkrétním měsíci (podrobněji viz Elektronická laboratoř).