CINtec PLUS – TEST, který identifikuje včas ženy, které potřebují neodkladnou péči

CINtec PLUS – TEST, který identifikuje včas ženy, které potřebují neodkladnou péči

4. května 2023

CINtec PLUS – TEST, který identifikuje včas ženy, které potřebují neodkladnou péči

Jedná se o třídící test pro detekci proteinů buněčné transformace, který pomáhá identifikovat ženy s transformujícími změnami na buněčné úrovni v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla.

 

CINtec PLUS je  možné  využít u žen s provedeným kombinovaným screeningem (cytologie a HPV DNA test), které mají negativní cytologii, ale jsou HPV pozitivní  pro HR HPV non 16 anebo non 18 HPV při screeningu karcinomu děložního hrdla .

Test využívá technologii duálních  biomarkerů a detekuje metodou imunocytochemie přítomnost dvou proteinů (p16 a Ki-67) v cytologickém preparátu z děložního hrdla.

Stanovení je možno provést ze zaslaného materiálu, ze kterého byla stanovena pozitivita HPV – není potřeba zvát pacientku opakovaně  do ambulance k dalšímu odběru.

U vybrané skupiny pacientek toto vyšetření hradí zdravotní pojišťovna dle vykázaného kódu 87446 – viz níže.

 

Kód výkonu: 87446- IMUNOCYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KOEXPRESE P16 A KI67 PRO TRIAGE HPV POZITIVNÍCH ŽEN VE SCREENINGU

Výkon je indikován jako třídící test při pozitivitě non 16 anebo non 18 HPV při screeningu karcinomu děložního hrdla v 35. a 45. roce života a navazuje na pozitivní výsledek HPV testu.

Frekvenční omezení:1/1 rok, 2/život

Bodová hodnota: 1142

 

Vyšetření  provádí EUC Laboratoře CGB a.s., nález je vždy hodnocen kvalifikovaným patologem s atestací.

Test je možno indikovat pro samoplátce. Cena je dle platného ceníku je:

 2500,- Kč ( zahrnuje HPV + CINtec Plus) nebo 1500,- Kč ( doplňkově provedené CINtec Plus vyšetření k již provedenému testu HPV s pozitivitou).

Kontakty: Bc. Andrea jalůvková , vrchní laboratka

email: andrea.jaluvkova@euclaboratore.cz

Tel: 595 700 171

 

RNDr. Magdalena Uvírová

autor:

RNDr. Magdalena Uvírová