Prevence anémie z nedostatku železa

29. června 2023

Únava se může objevit ve všech ročních obdobích. Pokud trvá déle, neskrývá se pod ní onemocnění?

 Jednou z nejčastějších příčin je anemie způsobená  nedostatkem železa v organismu.

Současný životní styl, stresy, stále vše doma i v práci všechno stíhat - to vše  s sebou nese i časté stavy únavy. Pokud však trvá únava déle, například již druhý týden, může být příčinou skryté onemocnění. Jednou z nejčastějších příčin únavy je  anemie z nedostatku železa. Zejména u žen tvoří až polovinu všech možných případů anemie.

Železo je minerál nezbytný pro tvorbu červených krvinek, které dodávají kyslík do všech buněk v těle. Pokud je množství železa menší nežli je pro potřeby organismu nutné, vyvíjí se postupně stav zvaný anémie (chudokrevnost) z nedostatku železa. Anemie znamená snížený počet červených krvinek (erytrocytů) v krvi a nižší koncentraci bílkoviny hemoglobinu, který váže kyslík, v erytrocytech. Většinou se anemie z nedostatku železa rozvíjí pomalu a postupně se objeví příznaky jako je únava a nedostatek energie, zimomřivost, zadýchávání se při námaze, bolesti hlavy,  bledost kůže a sliznic, vypadávání vlasů, hučení v uších, riziko pádu pro náhlé snížení krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu.

Příčin tohoto stavu  je celá řada, však také anémie z nedostatku železa je celosvětově nejčastějším hematologickým onemocněním, proto je potřebné věnovat jí větší pozornost. Nejvíce se na těchto stavech podílí zvýšená ztráta železa z organismu. Hrozí častěji u žen, pro krevní ztráty při  menstruaci, v těhotenství, období po porodu a kojení. Někdy i méně zřetelné ztráty může způsobovat krvácení u zánětů ledvin a močových cest či ledvinné kameny.  U krvácení do trávicího traktu to mohou být peptické vředy, hemoroidy, střevní divertikly,  případně léky jako je kyselina acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika a další.  Také u dárců krve odběr znamená ztrátu asi 150-200 mg železa. Ztráty železa mohou mít i  nemocní s krvácivými chorobami.

Příčinou anemie může být na druhé straně ale i  nedostatečný příjem železa, který kromě nedostatku ve stravě hrozí i u jeho snížené resorbce při celiakii, Crohnově chorobě, operacích žaludku a střeva. Na nedostatečném příjmu se může podílet i snížení resorbce vazbou železa na oxaláty, fosfáty a další látky nebo nedostatek vitaminů B řady ze stravy, zejména vitaminu B12  u veganů a vegetariánů.  Nedostatkem železa jsou ohroženi i sportovci, zejména u vytrvalostních sportů z důvodu jeho větší metabolické spotřeby a tedy nutnosti včasného doplnění.  

Projevy nedostatku železa se většinou rozvíjejí pomalu.  Pokud trvá nepoměr mezi ztrátami železa, které nejsou kompenzovány adekvátním příjmem, dojde nejprve k vyčerpání zásob železa, ale krvetvorba je ještě dostatečná a neobjeví se ještě  žádné příznaky. V laboratorním vyšetření se tato zatím skrytá porucha nízkého stavu železa v organismu ale již projeví - nízkou hodnotou zásobní bílkoviny ferritinu, který ukazuje stav zásob železa v organismu, dále zvýšením hodnot bílkoviny transferinu, vazebné kapacity transferinu pro železo a sníženou saturací transferinu železem. Laboratorní vyšetření může  tedy včas varovat a zabránit dalšímu zhoršení zdravotního stavu.

Pokud  problém pokračuje, vznikají výše popsané příznaky anemie  z nedostatku železa.  V laboratorním vyšetření se navíc objeví i změny v krevním obrazu -  zejména pokles koncentrace hemoglobinu, zmenšení velikosti a objemu krvinek.

Nedostatek železa v těle ohrožuje zásobení orgánů a tkání kyslíkem a a rozhodně jej nelze podceňovat. Pokud se vyskytnou změny ve vyšetřovaných  laboratorních parametrech nebo klinické příznaky, je nutné hledat příčiny a vyhledat lékaře. Právě proto, že možných příčin nedostatku železa v organismu je mnoho a mohou být skryté, je zde odborná pomoc potřebná.

Pro diagnostiku nedostatku železa v těle připravily EUC Laboratoře komplexní balíček vyšetření. Kombinací těchto vyšetření lze odhalit asi 95%  těchto případů i pokud se příznaky  poruchy navenek ještě neprojevily.

Složení balíčku:

  • Odběr krve
  • Krevní obraz
  • Plazmatické železo
  • Ferritin
  • Transferin
  • Vypočtené parametry: Celková kapacita transferinu pro železo,  Saturace transferinu železem                                    

 

Mudr. Petr Podroužek, CSc.

autor:

Mudr. Petr Podroužek, CSc.