Vyšetření protilátek SARS-CoV-2 (MUDr. Petr Podroužek, Mgr. Jaroslava Kalaninová)

Vyšetření protilátek SARS-CoV-2 (MUDr. Petr Podroužek, Mgr. Jaroslava Kalaninová)

10. února 2021

Co znamená vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2

Náš imunitní systém reaguje na infekcí virem několika způsoby.

V krvi jsou přítomny bílé krvinky, schopné s virovou infekcí bojovat. Řada těchto specializovaných buněk – T lymfocyty a makrofágy – je schopna vyhledávat a napadat nakažené buňky, pohltit a zničit viry a odstraňovat již odumřelé buňky tkání.

Jsou zde i další bílé krvinky – B lymfocyty, které po stimulaci produkují protilátky, což jsou specializované bílkoviny schopné vázat se na různé struktury viru a neutralizovat jej, případně virus ve spolupráci s výše uvedenými specializovanými buňkami zničit. Navázaná protilátka také brání přilnutí viru k receptorům na povrchu buňky, a tak zabraňuje jeho průniku do buňky a jejímu infikování. Také může již infikovanou buňku zničit ještě dříve, nežli se z ní uvolní nové generace viru a zabránit tak dalšímu šíření nákazy.

Protilátky tedy plní nesmírně důležitou funkci. Po infekci virem však trvá nějakou dobu, nežli imunitní systém zareaguje, protilátky se tvoří postupně, rozeznáváme několik různých typů – tříd protilátek:

Protilátky třídy IgA

  • Mohou se objevit již 3. den, většinou ale až po 5. dni od nástupu příznaků onemocnění.
  • Tyto protilátky jsou charakteristické pro slizniční imunitu, a právě sliznice jsou vstupní branou pro respirační infekce – tedy i SARS-CoV-2.
  • Tyto protilátky vymizí většinou do 20.–30. dne od nástupu příznaků.

Protilátky třídy IgM

  • Objeví se asi po 8–11 dnech od nástupu příznaků onemocnění.
  • Vymizí většinou do 30.–50. dne od nástupu příznaků.

Protilátky třídy IgG

  • Ukazují na prodělanou infekci, po očkování též na odpověď organismu na imunizaci vakcínou
  • Tvoří se za 2–3 týdny po prvních příznacích onemocnění.
  • Přetrvávají v krvi několik měsíců a ukazují tak nejdéle na prodělanou infekci, celková doba přetrvávání těchto protilátek je předmětem řady současných studií.

 

Časté otázky:

Lze vyšetření protilátek použít pro diagnózu onemocnění COVID-19?

Ke zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2 nelze vyšetření protilátek použít. K tomu slouží molekulární (RT-PCR) testy a tzv. antigenní rychlotesty k průkazu přítomnosti viru.

Co mi budou v odběrovém místě odebírat?

Vyšetření protilátek se provádí ze žilní krve. Oproti tomu zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenním rychlotestem se provádí vyšetřením stěru z nosohltanu, pro průkaz přítomnosti viru se tedy krev neodebírá.

Co znamená pozitivní výsledek vyšetření na protilátky proti viru SARS-CoV-2?

Pozitivní test znamená, že vyšetřovaná osoba v minulosti (IgG) nebo v nedávné době (IgA,IgM) prodělala onemocnění COVID-19. IgG protilátky jsou přítomny též po očkování.

Jak dlouho budou po infekci SARS-CoV-2 protilátky proti viru zjistitelné?

K tomu, jak dlouho budou zjistitelné protilátky třídy IgG proti SARS-CoV-2, je zatím předčasné se vyjádřit, jedná se o nový virus a řada studií zatím běží.

První zprávy referovaly o počátečním relativně rychlém poklesu titru protilátek proti SARS-CoV-2 po prodělané infekci. Ale například velká studie provedená na Islandu, která sledovala průběh protilátek po infekci SARS-CoV-2, popisuje jen mírně klesající hladinu protilátek v prvních 4 měsících po infekci.

I u nás běží velká studie realizovaná Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Asociací laboratoří QualityLab snažící se odhalit, jaká část naší populace má již vytvořeny protilátky proti viru a může být potenciálně chráněna proti další infekci. Studie bude trvat celkem 18 měsíců.

Jsem po prodělaném onemocnění imunní proti další infekci virem SARS-CoV-2?

Jak dlouho trvá ochranná imunita po infekci SARS-CoV-2 dnes ještě nikdo neví, předpokládá se přinejmenším několik měsíců, není také jasné, jak se v tomto projeví některé nové mutace viru. Zprávy o takzvaných reinfekcích virem SARS-CoV-2 nejsou všeobecně přijímány jako prokázané, rozhodně je však lze v současnosti považovat za vzácné. Jak tomu bude v budoucnu – po delším odstupu od onemocnění opět nelze zatím říci.

Co znamená negativní výsledek testu na protilátky proti viru SARS-CoV-2?

-Předpokládá se, že pacient nebyl v minulosti infikován virem SARS-CoV-2.

Může se ale stát, že i po prodělání onemocnění COVID-19 někteří pacienti protilátky nevytvoří, důvod je zatím nejasný. Některé hypotézy předpokládají například zvládnutí infekce pouze buněčnou imunitou (T-lymfocyty, makrofágy) bez následné tvorby protilátek, důkazy ale zatím chybí.

-Je také možné, že pacient se dostavil po infekci na vyšetření protilátek dříve, nežli se vytvořily.

-Zatím nevíme, jak dlouho budou přetrvávající protilátky proti SARS-CoV-2 po infekci virem, tedy třída IgG, v krvi detekovatelné. Studie sledující hladiny protilátek po infekci virem běží.

Jakou metodou se protilátky stanovují?

Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 provádíme imunologickou metodou ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay), vyšetření je semikvantitativní.

Platí zdravotní pojišťovny vyšetření protilátek?

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zpětně proplácí v současnosti svým pojištěncům příspěvek 500,- Kč na každý odběr protilátek v rámci 18 měsíců trvající studie, kdy je u pacienta provedeno celkem třikrát vyšetření protilátek – tedy 1 500,- Kč. Studie probíhá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Asociací laboratoří QualityLab. Možnost účastnit se testování je prodloužena do 31. 3. 2021. Jinak se vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 „provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob“ z veřejného zdravotního pojištění v současnosti nehradí.

Kolik vyšetření protilátek pro samoplátce stojí?

V EUC Laboratořích s.r.o. provádíme několik různých typů vyšetření:

Protilátky proti SARS-CoV-2 třídy IgA+IgM+IgG                        1 500,- Kč

Protilátky proti SARS-CoV-2 třídy IgG                                           490,- Kč

Protilátky proti SARS-CoV-2 třídy IgA+IgM+IgG+vitamin D      2 400,- Kč

(Cenově zvýhodněné vyšetření protilátek a vitaminu D, který je velmi významný v obraně proti infekci virem SARS-CoV-2.)-vyšetření slouží k léčebnému účelu, jsou proto účtovány bez DPH
-poštovné za poslání výsledků vyšetření prostřednictvím České pošty a. s. je 25,- Kč (poštovné – služba je osvobozena od DPH)

Musím se na odběr krve na vyšetření protilátek objednávat?

K odběru krve lze navštívit kterékoli běžné odběrové centrum EUC Laboratoří, není nutné se objednávat.  Pokud máte o vyšetření zájem, přijďte nejlépe nalačno, i když to pro odběr na vyšetření protilátek není bezpodmínečně nutné. Je vhodné vypít ¼ litru vody či neslazeného čaje. Lze využít celou síť odběrových míst EUC Laboratoří, informace a pracovní dobu center najdete na www.euclaboratore.cz.

Za jak dlouho dostanu výsledek vyšetření protilátek?

Výsledek všech typů vyšetření na protilátky proti SARS-CoV-2 (i případně se stanovením hladiny vitaminu D) je dostupný do dvou pracovních dnů a je předán zabezpečenou cestou e-mail + heslo na mobilním telefonu.

 

Protilátky SARS CoV-2

Meze hladin protilátek: (stejné pro všechny třídy protilátek IgG, IgA a IgM)
Každá laboratoř má své vlastní specifické hodnoty a nastavení mezí, takže výsledky lidí testovaných jinými laboratořemi nelze porovnávat.

Negativní vzorek: <0,9 
hraniční hladina: 0,9 až 1,1 
pozitivní vzorek: >1,1 

Hodnota protilátek je udávána v indexu pozitivity. Číselná hodnota indexu pozitivity nám udává, kolikrát je měřený vzorek pozitivnější, než je stanovená hranice pro pozitivní vzorek.

Například: Ve vzorku byla detekována hladina IgG protilátek 2,6 Sample/CO. Tato hodnota je tedy 2,6x pozitivnější, než je udávaná hraniční hladina pro daný vyšetřovací test.    

Časový průběh tvorby protilátek je individuální a významně se liší ve specifických časových bodech. Maximální hodnoty pozitivních vzorků jsou námi používanou diagnostickou  soupravou kolem hodnot 7-10. Senzitivita testu po 10. dni od příznaků  je 95%. V jednotlivých případech byla hlášena významně zpožděná syntéza IgG protilátek, a to > 4 týdny od nástupu příznaků) 

Interpretace výsledků:

IgG NEGATIVNÍ
Získaný výsledek nesvědčí o prodělání infekce, ale nevylučuje ji. Infekci jste mohli prodělat, ale váš imunitní systém ochranné protilátky proti tomuto onemocnění přesto nemá. Ochranné protilátky IgG nejsou u infikovaných pacientů přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce, mohou se objevit až později při dalším testování.

Co znamená, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi NEGATIVNÍ?

Pravděpodobně jste se s virem nesetkali nebo jste si nevytvořili ochranné protilátky.
 

IgG POZITIVNÍ
Ochranné protilátky IgG jsou v krvi přítomny, jedná se o stav po prodělané infekci nebo po očkování.

Co mám dělat, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi pozitivní?

Znamená to, že jste se s virem setkali, nejste však v aktivní fázi onemocnění a není třeba se obávat. Doporučujeme však informovat vašeho praktického lékaře.

 

MUDr. Petr Podroužek, CSc. – odborný ředitel EUC Laboratoří

Mgr. Jaroslava Kalaninová - vedoucí laboratoře imunologie a alergologie EUC Laboratoří