Pertuse a parapertuse

15. května 2024

Standardní postupy laboratorní diagnostiky pertuse a parapertuse

V sekci PRO LÉKAŘE nalezne v příloze informace o standardních postupech laboratorní diagnostiky pertuse a parapertuse.