Nemoci srdce a cév

3 otázky pro MUDr. Petra Podroužka, CSc., odborného ředitele EUC Laboratoří

Jaké jsou rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění?

„Rizikových faktorů spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada. Některá rizika ovlivnit nemůžeme – jako věk, genetické faktory či rodinnou anamnézu, jiná ano.“

Co tedy ovlivnit můžeme a jak?

„Obecně se pro prevenci doporučuje úprava životosprávy, která spočívá v zařazení pravidelných pohybových aktivit a v jídelníčku zajištění dostatku zeleniny, ovoce a ořechů a omezení živočišných tuků. Negativní vliv má také kouření cigaret. Dva šálky kávy či čaje denně nevadí. K rizikovým faktorům patří též vyšší hladina cukru v krvi (diabetes/ cukrovka). Všechna tato preventivní opatření závisí pouze na naší vůli a neměla by být podceňována.“

Dá se nějakým vyšetřením odhalit riziko onemocnění včas?

„Ano. Jde o vyšetření tzv. lipidového profilu. To poskytne významnou informaci, jak jsme na tom s hladinou celkového, LDL a HDL cholesterolu a triacylglycerolů. Laboratoř z nich též vypočítává orientační »index aterogenity« včetně parametru non-HDL cholesterolu, které jsou doplňující informací k hodnocení rizika aterosklerózy. Toto vyšetření pomáhá v odhadu našeho obecného rizika kardiovaskulárních onemocnění. Vhodné je doplnit i vyšetření hladiny krevního cukru.“

zdroj: 3.6.19 Blesk - příloha Blesk ordinace

Vyšetření můžete jednoduše objednat zde.