Molekulární genetika

Molekulární genetika

Činnost laboratoře molekulární genetiky  byla zahájena na sklonku roku 2003. Od té doby až do současnosti se díky špičkovému technickému vybavení a personálnímu obsazení zařadila mezi nejmodernější laboratoře molekulární genetiky v České republice.

V současnosti nabízíme široké spektrum vyšetření jak dědičných, tak získaných onemocnění. Také provádíme vyšetření pacientů s nádorovými onemocněními a stanovení přítomnosti infekčních agens. V neposlední řadě nabízíme i rychlé vyšetření plodové vody na nejčastější aneuploidie chromosomů 13, 18, 21, X, Y – tzv. Amnio-PCR.

Seznam nabízených vyšetření 

Personální obsazení 

Mgr. Jarmila Šimová - vedoucí molekulární genetiky - tel. 595 700 995, mob. 725 880 733, jarmila.simova@euclaboratore.cz 

Bc. Andrea Krokerová - vedoucí laborantka, tel. 595 700 996, andrea.krokerova@euclaboratore.cz

Mgr. Kristýna Nešporová - zástupce vedoucího laborata molekulární genetiky, tel. 595 700 996, kristyna.nesporova@euclaboratore.cz 

 

Spolupracující a konzultační pracoviště

RNDr. T. Vaněček - Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň - molekulární genetika

Mgr. Z. Hrubá - Centrum molekulární biologie a genové terapie, Brno - molekulární genetika

RNDr. H. Vošmíková - Molekulární biologie ÚKBD, FN, Hradec Králové - molekulární genetika