Patologie

Patologie

Je-li anatomie naukou o zdravém lidském těle, potom je patologie vědou o organismu nemocném.

Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti probíhající léčby apod.

Základní význam patologie tedy spočívá v diagnostice a léčbě žijících pacientů a ne, jak se laická veřejnost mylně domnívá, v pitvách zemřelých.

Pitvy, které slouží především ke stanovení příčiny úmrtí, jsou i nadále součástí oboru, i když už v podstatně menší míře, než tomu bývalo dříve a tvoří jen malou část práce patologa. Souvisí to zejména s rozvojem nových diagnostických metod a jejich zdokonalováním.

Seznam nabízených vyšetřeních

  • Diagnostická činnost z tkáňových vzorků – bioptické vyšetření v celé šíři s metodikou aktuální moderní patologie včetně molekulární patologie
  • Cytologická vyšetření v celém rozsahu, tenkojehlová diagnostika (FNAB), peroperační cytologie
  • Komplexní pitevní diagnostika
  • Veterinární – bioptická a cytologická služba

Personální obsazení - Ostrava 

Prim. MUDr. Dušan Žiak - primář oddělení patologie - tel. 595 700 991, mob. 602 749 577, dusan.ziak@euclaboratore.cz

Doc. MUDr.Jana Dvořáčková, Ph.D. - lékař, konzultant - tel. 595 700 997, jana.dvorackova@euclaboratore.cz 

MUDr. Pavel Hurník - lékař, tel. 595 700 994, pavel.hurnik@euclaboratore.cz 

MUDr. Fádi Fakhouri - lékař, tel. 595 700 993, fadi.fakhouri@euclaboratore.cz 

MUDr. Robert Ondruššek - lékař, tel. 595 700 179, robert.ondussek@euclaboratore.cz 

MUDr. Pavel Formánek - lékař, mob. 603 519 501

MUDr. Barbora Mičulková - lékař, tel. 595 700 112, barbora.miculkova@euclaboratore.cz

MUDr. Anton Stepanov - lékař, tel. 595 700 990, anton.stepanov@euclaboratore.cz

MUDr. Vladimír Židlík - lékař, tel. 595 700 994

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. - lékař, tel. 595 700 112

MUDr. Vlasta Tichá, CSc. - lékař, konzultant, tel. 595 700 170

doc. MUDr. Martin Tichý, CSc. - lékař, konzultant, mob. 728 332 135

MUDr. Ladislava Kučerová - lékař, ladislava.kucerova@euclaboratore.cz 

MUDr. Kateřina Prokešová - lékař, tel. 595 700 170

MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. - lékař, tel. 595 700 170

Doc. MUDr. Josef Feit, CSc. - lékař, tel. 595 700 170

MUDr. Karel Hušek, CSc. - lékař, tel. 595 700 170

MUDr. Lucie Požárová - lékař, tel. 595 700 170

MUDr. Eliška Tvrdíková - lékař, tel. 595 700 170

Andrea Jalůvková - vedoucí laborantka, cytoscreener, tel. 595 700 171, mob. 722 927 320, andrea.jaluvkova@euclaboratore.cz 

Personální obsazení - Zlín 

Mudr. Petr Važan - lékař, tel. 571 857 200, mob. 720 987 329, petr.vazan@euclaboratore.cz

Mudr. Ondrej Savka - lékař, tel. 571 857 200, ondrej.savka@euclaboratore.cz

Hana Kotásková - vedoucí laborantka, tel. 571 857 116, mob. 601 085 437, hana.kotaskova@euclaboratore.cz

 

Spolupracující a konzultační pracoviště

Doc. MUDr. Dvořáčková Jana, Ph.D., MIAC - Ústav patologie , FN Ostrava Poruba - Cytologie

Prof. MUDr. Kolář Zdeněk, Csc. - Ústav patologie, LF-UP Olomouc - Karcinomy prsu, prostata

Doc. MUDr. Tichý Martin , CSc. - Ústav patologie, LF-UP Olomouc - Kostní dřeně, ML, měkké tkáně, kůže

Prof. MUDr. Povýšil Ctibor, CSc. - Ústav patologie, LF-UK Praha - Kosti a měkké tkáně

Doc. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc. - Ústav patologie, LF-UK Praha - Cytologie

Prof. MUDr. Kodet Roman, CSc. - Ústav patologie, Motol Praha - Dětské tumory

RNDr. Lodererová Alena - IKEM Praha - ISH – HPV

Prof. MUDr. Mandys Václav, CSc. - FN Královské Vinohrady - Stromální tumory, neuroendokrinní nádory

Doc. MUDr. Zámečník Josef, Ph.D. - Ústav patologie Motol Praha - Neuropatie, Muculopatie

Doc. MUDr. Honsová Eva, Ph.D. - IKEM Praha - Renální biopsie

MUDr. Tichý Tomáš - Ústav patologie, LF-UP Olomouc - Plicní biopsie

Doc. MUDr. Zavadil Miloš - CTM Praha - Patologie placenty

Prof. MUDr. Ehrmann Jiří, Ph.D. - Ústav histologie, LF-UP Olomouc - Jaterní biopsie

MUDr. Buzrla Petr - Ústav patologie, FN Ostrava Poruba - Cytologie

Doc. MUDr. Horáček Jaroslav - Ústav patologie, FN Ostrava Poruba - Cytologie

 

Gynekologická cytologie - screening 

EUC Laboratoře CGB a.s jsou doporučeny ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Ročně je zde vyšetřeno cca 100 000 gynekologických cytologií. Od 1.1.2011 je laboratoř vzhledem ke splnění požadovaných kritérií zařazena mezi 6 laboratoří provádějích testaci HPV v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR.

Naše laboratoř má pro tuto činnost uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Poskytujeme také služby pro samoplátce ( viz ceník služeb pro samoplátce).

Výroční zprávy

2022

2021

2020

2019

2018

2017