Obory

Klinická biochemie

Provádíme vyšetření v celém rozsahu potřeb ambulantních i nemocničních lékařů. Vyšetření všech analytů – hepatitických či tumorových markerů, HIV, glykovaného hemoglobinu HbA1c a dalších – jsou prováděna díky moderním analyzátorům ve velmi krátkém čase.

Hematologie

Velmi rychlé provedení hematologických vyšetření na moderních analyzátorech, rychlé dodání výsledků.

Imunologie a alergologie

Nabízíme široké spektrum vyšetření buněčné a humorální imunity, které je vzhledem k rychlému rozvoji poznání v této oblasti průběžně doplňováno a obměňováno. Pracoviště provádí komplexní laboratorní diagnostiku alergií (stanovení sIgE jak směsných alergenů, tak i jednotlivých komponent), potravinových intolerancí, vyšetření systémových i orgánově specifických autoprotilátek imunofluorescencí pomocí fluorescenčního mikroskopu a následnou typizaci těchto autoprotilátek doplňkovou metodou (ELISA nebo imunoblotového vyšetření), početní i funkční vyšetření buněčné imunity metodou průtokové cytometrie a vyšetření specifických protilátek proti infekčním patogenům jak metodou ELISA, tak i pomocí metody Western Blot. Dnes je prováděno touto metodou vyšetření protilátek proti boreliím (zahrnuje v jednom vyšetření evropské druhy borelií), chlamydiím, viru EBV, Ehrlichii, Helicobacteru pylori, imunoblotová vyšetření jsou prováděna i v oblasti vyšetřování autoprotilátek či vyšetření gastrointestinálního traktu.

V oblasti alergologických vyšetření se v posledních letech kromě klasické diagnostiky stále více prosazuje vyšetřování „alergenových složek“ neboli „komponent“ (CDR). Daří se tak rozlišit ty alergeny, které jsou přímo zodpovědné za senzibilizaci pacienta a odlišit je od zkříženě reagujících alergenů, což má velký vliv na úspěšnost léčby či doporučení k úpravám režimu pacienta. Zde dnes EUC Laboratoře poskytují jedno z nejširších spekter vyšetření vůbec. Je kladen velký důraz nejen na kvalitu vyšetření, aby byla lékaři poskytnuta skutečně aktuální informace o stavu pacienta, ale snažíme se i o rychlé dodání výsledků, což v tomto oboru není zcela obvyklé. Používáme s úspěchem systémy renomovaného evropského výrobce Phadia, např. přístroj ImmunoCAP 250. Všechna vyšetření jsou vysoce citlivá a specifická.

EUC Laboratoře zavádějí i další zcela nové metody vyšetření, v České republice prováděné zatím ojediněle. V únoru 2013 bylo zahájeno v oboru alergologie vyšetřování specifického IgE metodou velkokapacitních mikročipů (microarray). Na mikročipu firmy Phadia ImmunoCAP ISAC lze vyšetřit 112 komponentních rekombinantních alergenních komponent z celkem 52 zdrojů (zdroj = např. pyl břízy, lískový oříšek, kravské mléko, vejce apod.), vyšetříme tedy 112 specifických IgE z malého množství séra pacienta najednou. Z jediného vyšetření tak získáme najednou obrovské množství informací o stavu pacienta. 

Mikrobiologie

Je prováděna cílená kultivace nejdůležitějších patogenů z klinického materiálu, druhová identifikace všech základních druhů aerobních, fakultativně anaerobních i mikroaerofilních bakterií, dále druhová nebo rodová identifikace základních mykotických agens, stanovení citlivosti na antibiotika i mikroskopické vyšetření odebraného klinického materiálu a mikrobiálního obrazu poševního (MOP).

Mikrobiologická vyšetření metodami molekulární biologie (PCR, PCR v reálném čase)

Pokrývá oblasti, kde nelze využít klasický mikrobiologický průkaz agens. Metody charakterizuje rychlost (včasná informace lékaři), vysoká citlivost a specifičnost. Nabídka těchto vyšetření patří k nejširším v České republice. Zahrnuje široké spektrum metod k průkazu respiračních, herpetických a neurotropních virů, infekčních agens urogenitálního traktu, hepatitid, TBC, mykotických infekcí a dalších.