Neděle 29. září 2019 je „Světovým dnem srdce“. Slibme si, že budeme žít zdravěji

V neděli 29. září 2019 mohou lidé na celém světě oslavit „Světový den srdce“. Jedná se o akci poprvé konanou v roce 2000 a organizovanou každoročně Světovou federací srdce a Světovou zdravotnickou organizací. Poselstvím Světového dne srdce je ukázat, že srdečním chorobám lze předejít. Tento rok je hlavní myšlenkou slíbit si, že budeme žít zdravěji. Čísla týkající se onemocnění srdce jsou totiž stále alarmující! Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí více než 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady.

Co vlastně můžeme pro své srdce udělat?

Rizikových faktorů průkazně spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada.  „Část z nich je bohužel neovlivnitelná – například věk, genetické faktory, mužské pohlaví, rodinná anamnéza. Přesto je zde i hodně faktorů ovlivnitelných – zdravá strava, tj. dostatek zeleniny, ovoce, ryb, ořechů a luštěnin, jídlo jen umírněně solit,“ popisuje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří. Důležitý je pohyb a redukce nadváhy, kterou je možné ovlivnit i snížení krevního tlaku, přestat s kouřením. Pohyb též pomáhá k zvládání stresu. „Některé ovlivnitelné faktory můžeme přímo měřit a sledovat pomocí biochemických vyšetření, která jsou důležitou informací k míře rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc.

Vyšetření tzv. lipidového profilu, tj.:

  • Vyšetření hodnot celkového cholesterolu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.    
  • Vyšetření hodnot LDL-cholesterolu - (tzv. „špatný cholesterol“). Zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem.
  • Vyšetření hodnot HDL-cholesterolu – (tzv. „dobrý cholesterol“) zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.
  • Vyšetření hodnot triacylglycerolů forma tukových částic sloužících jako zdroj a skladování energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšuje riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu.

Laboratoř z naměřených hodnot lipidů vypočítává i další ukazatele kardiovaskulárního rizika, z nichž jako nejdůležitější se ukazuje tzv. non – HDL cholesterol. Spočítá se velmi jednoduše, hodnota celkového cholesterolu mínus HDL-cholesterol. Pokud máme dojem, že celkový cholesterol je pouhý součet HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu, není tomu tak. Jsou zde ještě lipoproteiny velmi nízké hustoty (VLDL), které mohou přispívat k ateroskleróze.  Proto se hodnota non-HDL cholesterolu pro zjištění rizika srdečního onemocnění či mozkové mrtvice ukazuje jako další důležitá informace k hodnotě LDL – cholesterolu.

Existují ale i další faktory, které spolu s lipidovými látkami vedou k ateroskleróze cév a ztrátě pružnosti cévní stěny, které prokazatelně souvisí s rizikem onemocnění cév a srdce. Vhodné je zejména vyšetření hladin krevního cukru, které může signalizovat případné onemocnění cukrovkou (diabetes). Lze doplnit vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c), které ukazuje, jak organismus zvládl regulovat hladinu glukózy v uplynulých cca 2 měsících. Patří sem také vyšetření hladin homocysteinu – jehož zvýšená hladina je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.

Je důležité vědět, že pokud se více těchto rizikových faktorů vyskytuje společně, nebezpečí výrazně vzrůstá.  Zejména riziko roste u současného výskytu faktorů – změny lipidového profilu, poruchy metabolismu krevního cukru, vyššího krevního tlaku a obezity označované jako metabolický syndrom. Ten představuje zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění i zvýšené riziko diabetu v dospělém věku.

Vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění provádíme dnes v laboratořích nejen na žádost lékaře, ale i na žádost pacienta za přímou úhradu ve formě specializovaného balíčku vyšetření. Zájem o vyšetření na žádost pacienta již řadu let stále roste.  Lidé si nutnost prevence a péče o zdraví uvědomují, vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění - Zdravé srdce a cévy - je dnes náš vůbec nejčastěji požadovaný balíček vyšetření,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc.

Jak se připravit k odběru krve k laboratornímu vyšetření? 

Odběr se provádí nalačno ze žilní krve, většinou se provádí ráno. Pacient by neměl odpoledne a večer před odběrem jíst tučná jídla, večeře by měla být přibližně 10-12 hodin před odběrem. Ráno před odběrem pak nesnídat, nekouřit, je dobré vypít ¼ litru vody či neslazeného čaje.

Pro představu, že laboratorní vyšetření na žádost pacienta v laboratořích jsou dnes cenově dostupná, lze obecně uvést, že u uváděného vyšetření lipidového profilu činí cena vyšetření včetně odběru krve v laboratořích průměrně asi 240 Kč. Výsledky laboratorního vyšetření i s vyhodnocením jsou v současné době dostupné do druhého dne po odběru, pacienti si je mohou vyzvednout v místě odběru, získat je doporučenou poštou či zabezpečenou cestou elektronicky.