Nové metody v laboratorní diagnostice alergií

ImmunoCAP® ISAC - laboratorní diagnostika alergie metodou mikročipu s využitím alergenních komponent

EUC Laboratoře s.r.o. disponují od počátku roku 2014 unikátním přístrojem ImmunoCAP ISAC pro diagnostiku alergií, který kombinuje technologii biočipu s možnostmi komponentní diagnostiky těchto onemocnění.

Co diagnostika ImmunoCAP ISAC přináší pro alergické pacienty:

  • Ze dvou kapkek krve lze vyšetřit najednou v jediném kroku  112 různých  různých alergenů - alergenních komponent. Velmi rychle tím získáme přehled, jak pacient reaguje na široký profil alergenů. Jsou zde zastoupeny pyly stromů, trav, alergeny zvířecí, plísně, hmyzu, parazitů v domácím prachu, chemických látek, potravinové alergeny (vejce, mléko, ryby, zelenina, ovoce, luštěniny, ořechy).  Celé spektrum lze vyšetřit najednou právě díky biočipu, skleněné destičce, na které je v malém políčku ukotveno zmíněných 112 alergenů. Do políčka se aplikuje sérum alergika. Protilátky třídy IgE v jeho séru se váží na „svůj“ alergen a jejich přítomnost je následně vyhodnocena.
  • Na rozdíl od klasické diagnostiky, jsou zde vyšetřovány alergenní komponenty. Pro vysvětlení - v alergenním zdroji, např. pylu břízy, jsou stovky proteinů, ale jen několik z nich je zodpovědných za sensibilizaci pacienta a alergickou reakci. Tyto vybrané proteiny - „komponenty alergické reakce“ jsou využívány pro nový, detailnější typ diagnostiky, kde jednou z hlavních výhod je odlišení druhově specifických alergenů - to jsou ty přítomné pouze v jednom alergenním zdroji (jedné trávě, jednom druhu ořechu) od  zkříženě reagujících alergenů – ty jsou přítomny v celé řadě např. rostlin a to často i u zcela nepříbuzných druhů.  Průkaz specifického alergenu znamená, že pravděpodobně nalézáme primární příčinu klinických symptomů pacienta, což je nesmírně důležité pro další léčbu či doporučení.  Můžeme-li totiž léčit primární příčinu - třeba u pylové alergie specifickou imunoterapií (vakcínou), máme naději na až 80% úspěšnost léčby, pokud ale léčíme zkříženě reagující alergen, který ve vakcíně nemusí být přítomen nebo je v neznámé koncentraci, je úspěšnost léčby daleko nižší.
  • Navíc komponentní diagnostika také umožňuje zjistit a předpovědět možné hrozící riziko závažné i celkové reakce (anafylaktického šoku). Podrobné zpracování tohoto tématu viz: http://www.euclaboratore.cz/laboratore/archiv-clanku/nove-metody-v alergologii. 

ImmunoCAP ISAC slgE 112
Obr.1: Oblasti vyšetření ImmunoCAP ISAC - Vejce,mléko,ryby,krevety;  Ořechy a semena; Luštěniny; Pšenice; Ovoce; Trávy; Stromy; Plevely; Zvířata; Plísně; Roztoči; Švábi; Hmyzí jed; Parazité; Latex; Zkříženě reagující determinanty

I když se zdá, že  vyšetření 112 alergenů najednou je hodně rozsáhlé, často i tak  potřebujeme diagnostiku ještě dále upřesnit v oblastech, kam vás toto vyšetření nasměruje. Široká paleta vyšetření ISAC je vhodná i pro vyšetřování v dětském věku, kde má původ řada alergických sensibilizací. Pro vyšetření ISAC stačí 2 kapky krve, zatímco pro vyšetřování jednotlivých alergenů jsou nároky na objem krve  větší.

Výsledky vyšetření jsou vydávány ve formě protokolu, u kterých alergenů je reakce pacienta pozitivní či negativní a se základním zhodnocením pacientova stavu, základní rozvahu provádí anonymně během minut po vyšetření počítačový  server. 

Vyšetření ImmunoCAP ISAC není v současnosti bohužel hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví. Pro samoplátce  činí cena 5000.-Kč + cena odběru dospělý / dítě  = 40/65 Kč.