Infolinka: +420 226 224 970, PO-PÁ 9:00 - 21:00

Testování přítomnosti drog

Drogová tematika je dnes bohužel hodně aktuální, drogy jsou součástí našeho světa a reálné ohrožení se přesunuje i do dětského věku. Navíc, jak se zdá, se v poslední době s drogou seznamují stále mladší děti. Podle současných statistik jsou nejohroženější skupinou zejména děti ve věku 13–15 let. Důvodem je zvědavost, snaha zapadnout do kolektivu, zahnat nudu, uniknout od reality všedního dne, udělat něco dospělého. U dětí je tedy nutná včasná a správná prevence, která musí začínat v rodině, pokračovat ve škole a zájmových organizacích s obecnou podporou státních institucí.

Poznáme, že dítě bere drogy?

To, že dítě bere drogy, není často zejména zpočátku vůbec nápadné. Děti se samozřejmě snaží před rodiči utajit jakékoli projevy svého počínání. Přesto ale signály existují. Je dobré věnovat pozornost následujícím projevům:

Problémy ve škole
Objevují se postupně a většinou postupně narůstají. Jsou to absence, zhoršuje se prospěch. Někdy právě snaha o dosažení lepších známek je důvodem k prvnímu kontaktu s drogou.

Změna kamarádů a party
Změna způsobu trávení volného času, změna původních zájmů, podrážděnost i agresivita, někdy stranění se okolí

Časté a neodůvodnitelné změny chování
Ničím neodůvodnitelné stavy veselosti a náhlé aktivity, iracionální jednání, častá skleslost, deprese, únava i noční nespavost, pokles výkonnosti, spaní přes den, změna životního stylu, zanedbávání péče o svůj zevnějšek, zamykání se v dětském pokoji, záchodě či koupelně apod.

Hubnutí, ztráta chuti k jídlu
Platí pro pervitin, nemusí být u opiátů či halucinogenních drog.

Další možné příznaky
Mizení peněz či věcí v rodině

Pokud nalezneme stopy vpichu na končetinách, injekční stříkačky apod., je vše jasné, ale jak je zřejmé z předchozího popisu, zjistit zejména zpočátku, že dítě bere drogy, není snadné. Prokázat, že dítě či dospělý požil drogy, lze drogovými testy. Mají podobu papírových proužků či destiček, využívá se zde chemické reakce s látkami, které reagují s příslušnou drogou. Testuje se moč a je vhodné být přímo u získání vzorku, falšování ze strany prověřovaných osob je časté.

Jaká je cena vyšetření?

Cena opravdu není vysoká. Například v pražských EUC Laboratořích EUC se snažíme vyjít uživatelům vstříc a co nejvíce pomoci (ceny viz tabulku níže).

Cena včetně DPH

Kokain 115 Kč
Morfin/heroin 115 Kč
Metamfetamin (pervitin) 115 Kč
MDMA (extáze) 115 Kč
Amfetamin 115 Kč
Marihuana/THC 115 Kč
Benzodiazepin 115 Kč
Kde si mohu nechat vyšetření provést? 

Vzorek moči lze odevzdat v kterémkoliv odběrovém místě Laboratoří EUC. Seznam s adresami a kontaktními údaji najdete zde.

Jak dlouho po požití lze drogu v moči prokázat?

Kokain 
Doba záchytu v moči je 3–6 hodin, jeho metabolity ale 1–4 dny, u chronických toxikomanů až 5 dní.

Morfin/heroin 
Prokážeme po 2 hodinách a 2–3 dny po poslední dávce.

Metamfetamin (pervitin), MDMA (extáze, taneční droga)
Obě skupiny prokážeme za 1–3 hodiny a maximálně za 2–4 dny.

Amfetaminy
Nejdříve za 2 hodiny a maximálně za 2–4 dny.

Marihuana
Hlavní účinná složka je tetrahydrocannabinol, po jednorázovém požití detekujeme cca za 6–15 hodin,
u občasného užívání lze detekovat asi 10 dní, u pravidelných uživatelů až 30 dní i déle.

Benzodiazepin
Léky typu Diazepam (Valium), detekce nejdříve po 1–2 hodinách, maximálně 2–3 dny, u pravidelných uživatelů až 4–6 týdnů.

Za jak dlouho budu mít výsledek?

Výsledek získáte asi za 3–4 hodiny po doručení vzorku moči. Je ale nutné brát v úvahu, že vzorek může být jednoduše odebrán v době, kdy je již vyšetřovaná látka pod prahem citlivosti metody. Testy tedy můžou vyjít za určitých okolností negativní i u osob, které drogu užily.

Autor: MUDr. Petr Podroužek, EUC Laboratoře